Regeringen er netop kommet med et udspil, der skal sikre arbejdskraft i hele landet. Udspillet indeholder et helt katalog af forslag om kampagner og puljer, som skal øge motivationen til, at ufaglærte ledige opkvalificeres, at arbejdsgiverne bruger virksomhedsserviceordninger mv.
Hårdere sanktioner overfor arbejdsløshedsforsikrede ledige er vejen frem, mener regeringen: De forsikrede ledige skal fremover seks ugers karantæne – mod i dag tre – hvis de ikke tager imod tilbud, overtager formidlet job, opsiger eget job mv. Desuden skal ledige opfylde et arbejdskrav på 520 timer inden for fire måneder, hvor kravet i dag er 300 timer inden for tre måneder.
Der strammes også op på mobilitetskravet, som i dag kun gælder ledige med længere uddannelser: fremover skal alle dagpengemodtagere – jobparate kontanthjælpsmodtagere og integrationsydelsesmodtagere – søge job i hele landet.
Bente Sorgenfrey, formanden for hovedorganisationen FTF, er skuffet over regeringens udspil.
”Det er forstemmende, at regeringens fantasi reelt kun rækker til at fordoble sanktionerne overfor arbejdsløshedsforsikrede ledige. Det er ærlig talt et meget dårligt signal. Tror regeringen, at fordoblede sanktioner vil give skaffe virksomhederne og arbejdspladserne mere kvalificeret arbejdskraft? Der er intet at hente her, og det ved regeringen i virkeligheden godt”´, siger hun.
Uacceptabelt med nytteindsats
Regeringen foreslår også at arbejdsløshedsforsikrede ledige skal kunne pålægges den såkaldte nytteindsats fra dag første ledighedsdag.
”Det er helt uacceptabelt. Forsikrede ledige har allerede en række klare forpligtelser om jobsøgning og rådighedskrav. De skal under ingen omstændigheder også omfattes af nytteindsatsen, som blev indført specielt overfor jobparate kontanthjælpsmodtagere”, siger Bente Sorgenfrey.
FTF’s formand finder det i det hele taget uacceptabelt, at regeringen forstærker sanktionerne overfor ledige. Hun peger på, at hele området allerede er gennemanalyseret og revideret af Dagpengekommissionen og fastlagt af dagpengeforligskredsen.
Traineeordning forlænges
Som én af de få positive ting i udspillet peger Bente Sorgenfrey på, at traineeordningen for nyuddannede ledige forlænges med ni måneder. Ordningen kan fortsætte i resten af 2019, indtil der foreligger en evaluering af ordningen.
”Jeg går ud fra, at det betyder, at regeringen vil fortsætte ordningen i 2020 og videre frem. Det godt, for ordningen giver nemlig rigtig god bonus og løser nogle mismatch problemer mellem arbejdsgiverkrav og -forventninger og de lediges kompetencer”, siger hun.

Regeringen foreslår også, at alle kontanthjælpsmodtagere over 30 år, som er omfattet af 225-timers reglen, pr. automatik defineres som jobparate – ud fra antagelsen om, at det vil få flere i job.
Men så enkel er løsningen ikke, advarer Bente Sorgenfrey.
”Vi ved fx fra Jobfirst-forsøget med aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, at kun en meget målrettet virksomhedsrettet indsats med praktik kan føre til få ordinære arbejdstimer. Og det kommer ikke af sig selv. Derfor kan regeringen ikke blot omklassificere kontakthjælpsmodtagerne og vupti – så er problemerne løst. Jeg foreslår, at regeringen vil tage erfaringer af egne forsøg til sig og bruge dem i stedet”, siger hun.