I en tid, hvor flere kommer i arbejde og virksomhederne efterspørger mere kvalificeret arbejdskraft, vil det være den helt forkerte vej, hvis regeringen sparer på uddannelse til ledige.

? Uddannelse er et stærkt fundament at stå på, hvis man skal ind på arbejdsmarkedet. Det er ikke hele løsningen, men helt bestemt en del af den. Derfor vil det være helt sort at spare på uddannelse til arbejdsløse, siger Ejner K. Holst.

I Finansministeriets analyse vægtes her og nu samfundsøkonomiske gevinster over uddannelseseffekter på sigt.

?Hvis en ufaglært bliver løftet til faglært niveau, så skaber det større jobsikkerhed og en højere løn. Det kan betale sig både for den enkelte og for samfundet. Derfor skal vi hellere investere i uddannelse til vores ledige, frem for at skære ned.

Besparelserne er som at skære et af benene af vores arbejdsmarkedsmodel
Den aktive beskæftigelsesindsats er en del af den danske arbejdsmarkedsmodel, sammen med sikkerhedsnettet og fleksible regler for at hyre og fyre medarbejdere.

? Når man bliver arbejdsløs i Danmark, får man også hjælp til at komme i arbejde igen igennem en aktiv indsats. Hvis regeringen sparer på den indsats, så skærer de også i ét af benene af vores arbejdsmarkedsmodel, siger Ejner K. Holst.

I dag er arbejdsløse både tilknyttet jobcenter og a-kasse, hvilket kan skabe forvirring og dobbeltarbejde. I stedet vil det være både en forenkling og en besparelse, hvis a-kassen overtager ansvaret for arbejdsløse i begyndelse af ledighedsforløbet.

Hvis regeringen ønsker at skabe en god beskæftigelsesindsats for arbejdsløse i Danmark, så bør det i stedet være i fokus at styrke de faglige a-kassers rolle i forhold til arbejdsløse. Det vil både skabe forenkling, samfundsøkonomiske besparelser og ? vigtigst ? være til gavn for de ledige.

? Hvis regeringen ønsker at spare penge på at uddanne vores arbejdsløse for at finansiere skattelettelser til de rigeste, så er det både socialt skævt og den helt gale vej for Danmark. I stedet bør der være fokus på at bruge de mange gode kræfter, der sidder i vores a-kasser, til at skabe en bedre indsats, siger Ejner K. Holst.

I LO finder vi, at det er en bedre vej at investere mere i de arbejdsløse frem for mindre. Derfor har vi lanceret ti konkrete forslag i kataloget ?Gode tider til Gavn for alle? der kan læses her.

Kontakt: LO?s pressetelefon 26 11 97 10