Uddannelse til ledige har negativ effektiv og ansættelse med løntilskud har positiv effekt.
Sådan lyder lidt firkantet sagt opråbet i en evaluering fra Finansministeriet af den nuværende beskæftigelsesindsats. 
Formand for hovedorganisationen FTF, Bente Sorgenfrey, ser evalueringen som en omgang gammel vin serveret på gamle flasker – serveret med det reelle formål få skåret ned på jobrettet uddannelse til ledige.
Hun peger på, at evalueringen, som er et opkog af tidligere analyser uden nyt indhold, alene tjener til at påvirke de kommende kommuneforhandlinger og de igangværende forhandlinger om forenkling af beskæftigelsesindsatsen.
”Hensigten med Finansministeriets analyse er at nedskære omfanget af jobrettet uddannelse til ledige. Det kan vi ikke acceptere; vi har brug for hele paletten af indsatser på den mest målrettede og effektfulde måde for at få ledige i arbejde – også effektive tilbud om uddannelse målrettet en arbejdsplads”, siger Bente Sorgenfrey.
Traineeordning får nyuddannede i job
Som et eksempel på god effekt af målrettet uddannelse til ledige, peger hun på den traineeindsats til ledige dimittender, som FTF har fået bevilling til. I traineeforløbene kombineres virksomhedsrettet forløb med et fagrelevant kursus, der imødekommer aktuelle kompetencebehov. FTF’s effektanalyse viser at hele 56 procent af deltagerne er i beskæftigelse tre måneder efter afslutning af trainee, og at 25 procent kommer i job under traineeforløbene.

Bente Sorgenfrey understreger, at valget af beskæftigelsesindsats ikke kun handler om privat løntilskud kontra opkvalificering.
”Vi ser derfor frem til, at den kommende forenkling af beskæftigelsesindsatsen kan give både kommuner og a-kasser nogle bedre rammer for at give den mest effektfulde indsats. Den skal hele tiden følge op af effektanalyser og benchmarking. Men aktørerne ved trods alt mere om, hvad der virker end kontorene i Finansministeriet”, siger hun.<o:p></o:p>

Hun understreger, at der er god grund til at evaluere de mange tilbud for ledige. Beskæftigelsesreformen har netop sat jobrettet uddannelse på dagsordenen, og der kommer en samlet analyse og vurdering af brugen og effekten af netop jobrettet uddannelse.