Dannelsen af lønmodtagernes nye organisation er resultatet af den stiftende kongres, hvor delegerede fra LO’s og FTF’s medlemsforbund og -organisationer netop har vedtaget politisk grundlag, vedtægter og økonomisk grundlag for den nye hovedorganisation, der starter den 1. januar 2019.
"Jeg er glad og stolt over at få lov til at stå i spidsen for en ny stærk hovedorganisation, der repræsenterer 1,5 mio. lønmodtagere. Med det her skridt har vi sikret lønmodtagerne en ny, fælles og derfor stærkere stemme, der både er solidarisk og handlekraftig", siger LO-formand Lizette Risgaard, der på kongressen blev valgt til den nye hovedorganisations første formand.
På kongressen blev der også sat ansigter på det øvrige formandskab og hovedorganisationens forretningsudvalg og hovedbestyrelse. FTF-formand Bente Sorgenfrey bliver 1. stedfortrædende formand, mens LO’s nuværende stedfortrædende formand Arne Grevsen bliver 2. stedfortrædende formand. De øvrige næstformænd blev tidligere næstformænd i LO, Ejner K. Holst, Morten Skov Christiansen og Nanna Højlund, samt Majbrit Berlau fra den nuværende FTF-organisation Dansk Socialrådgiverforening.
Den nye hovedorganisation starter pr. 1. januar 2019, men inden da er der naturligvis en masse arbejde, der skal gøres. Blandt andet skal den nye hovedorganisation have et navn, de politiske indsatsområder skal konkretiseres, og organisationerne skal tilpasses.
"Der sker rigtigt meget på arbejdsmarkedet i dag, og lønmodtagerne i Danmark har brug for en stærk og markant fælles stemme. Vi vil bl.a. kæmpe for at bevare og udvikle den danske velfærdsmodel – og kæmpe for at sikre gode arbejdsvilkår for lønmodtagere. Stiftelsen af en ny fælles organisation giver os mulighed for at starte en ny fortælling om fagbevægelsen i Danmark. Med den skal vi arbejde på at få endnu flere medlemmer med i fællesskabet", siger Bente Sorgenfrey.
"Vi vil kæmpe for bedre arbejdsvilkår for lønmodtagerne og for at bevare den danske model og udvikle velfærdssamfundet. Vi vil arbejde for et Danmark, hvor vi er mere rige, mere lige og mere trygge. I dag skaber vi fremtidens fagbevægelse”, slutter Lizette Risgaard af. 
Kontakt:
LO’s pressekoordinator Anette Bindslev på 2338 4214.
FTF’s kommunikationschef Flemming Andersen 4036 8804

Den nye hovedorganisations formandskab:
Formand Lizette Risgaard
Næstformand og 1. stedfortrædende formand Bente Sorgenfrey
Næstformand og 2. stedfortrædende formand Arne Grevsen
Næstformand Ejner K. Holst
Næstformand Nanna Højlund
Næstformand Morten Skov Christiansen
Næstformand Majbrit Berlau, Dansk Socialrådgiverforening