FTF har fået udkast til ny bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af barselsdagpenge m.v. og ændringsbekendtgørelse til bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. i høring og har følgende bemærkninger til bekendtgørelsen om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af barselsdagpenge m.v. 
Det er positivt, at Udbetaling Danmark fremover skal kunne benytte oplysninger fra indkomstregistret i barselssager, således at opgørelse af beskæftigelseskravet i langt de fleste tilfælde kan foregå digitalt, og at et medlem af en a-kasse får mulighed for få ændret den sats, der ligger til grund for udbetaling af barselsdagpenge, når pågældende ville være berettiget til en højere sats efter lov om arbejdsløshedsforsikring, jf. § 15, stk. 2 i udkastet til bekendtgørelse.
Udbetaling Danmark bør imidlertid pålægges en forpligtelse til at yde konkret vejledning om muligheden for at anmode om at få ændret sin sats for barselsdagpenge i de situationer, hvor det kan være relevant. Det kan fx være i de situationer, hvor medlemmet af en a-kasse har et arbejdsophør i løbet af barselsperioden. Det er de færreste medlemmer af en a-kasse, der bliver opmærksomme på, at deres arbejdsophør kan have betydning for deres ret til barselsdagpenge. Det er derfor ofte først i forbindelse med en senere kontakt til a-kassen i anden sammenhæng, at de bliver opmærksomme på dette.