Af Jennifer Guay, www.apolitical.co
Medarbejderne spiller en nøglerolle i hele 92 procent af innovationer i den offentlige sektor. Det viser verdens første landsdækkende undersøgelse af offentlig innovation, det danske Innovationsbarometer. Barometeret viser også, at arbejdspladserne i den offentlige sektor i høj grad inspirerer hinanden til nytænkning: 73 procent af innovationen er inspireret af eller kopieret fra andres løsninger. 
Bag barometeret står Center for Offentlig Innovation (COI), der arbejder for at fremme kreativiteten i den danske offentlige sektor. Centeret udgav sit første Innovationsbarometer i 2015, baseret på svar fra 1.255 kommunale, regionale og statslige arbejdspladsers om deres arbejde med innovation i løbet af 2013 og -14. Barometeret er siden blevet opdateret med nye tal, og den næste barometer-publikation ventes at blive offentliggjort i maj i år.

Undersøgelsen er ifølge COI fuldt repræsentativ for den offentlige sektor i Danmark.
Vilde drømme indfriet
Om ambitionerne med innovationsbarometeret fortæller analysechef hos COI, Ole Bech Lykkebo:
“Vi havde en række vilde drømme: Vi håbede på at give de offentlige arbejdspladser et inspirationsgrundlag til at arbejde med innovation. Vi håbede også at kunne levere en undersøgelse, som både forskerne og beslutningstagere ville bruge. Og i et lidt megalomanisk øjeblik drømte vi endda også om, at andre ville følge trop. Det har vist sig, at alle drømme blev indfriet. Med en masse hjælp. Og held.”
Undersøgelserne blev gennemført i samarbejde med Danmarks Statistik, der foretog sine målinger i overensstemmelse med internationale retningslinjer for måling af innovation i den private sektor.
“Vi blev inspireret af statistikker om innovation i den private sektor, der er blevet gennemført i alle OECD-lande de sidste 20 år. Da COI blev skabt, tænkte vi: Hvorfor ikke være den første til at levere en lige så systematisk viden om innovation i den offentlige sektor?”, siger Ole Bech Lykkebo.
Politikerne involveret i stort omfang
En af de mest overraskende konklusioner fra analysen er ifølge Ole Bech Lykkebo, hvor stor en rolle politisk lederskab spiller for innovation: politikerne er involveret i hele 69 procent af nyskabelserne.
“Det er meget! Og det viser, hvorfor man ikke bare kan analysere offentlig innovation på samme måde, som man studerer den private sektor”, siger Ole Bech Lykkebo.
Analysen fra COI viser også, hvad der fremmer innovation – og hvad der forhindrer det. En vigtig faktor – både negativ og positiv – er mangel på ressourcer: Èn ud af fem nyskabelser er inspireret af økonomisk pres. Samtidig siger 39 procent af respondenterne, at stramme budgetter har en negativ indflydelse på, hvor kreative der er i deres arbejde.

Partnerskaber er ifølge barometeret også afgørende for at få innovative projekter til at spire frem. Næsten 80 procent af projekterne gennemføres i samarbejde med en eller flere eksterne parter: videns institutioner (17 procent), private virksomheder (22 procent), frivillige organisationer eller borgere (27 procent) eller andre offentlige arbejdspladser (27 procent).
Ingen kan lide at blive målt
Innovationsbarometeret giver værdifuld indsigt i, hvad offentlige myndigheder bør være opmærksomme på, hvis de ønsker at skabe mere kreativitet og risikovillighed blandt medarbejderne. Hvorfor har det så taget så lang tid, før der er kommet en kortlægning af offentlig innovation?
”Ingen følte sig forpligtet. Og måske var der heller ikke nogen, der umiddelbart havde lyst til at gå ombord i alle de konflikter, fejl og forsøg, det ville kræve at finde frem til en metode. Ingen kan lide at blive målt, så en masse mennesker var skeptisk i første omgang”, siger Ole Bech Lykkebo.
Han peger på, at det på nogle måder var lettere for COI at være first mover end det ville være for en central myndighed.
“Vi blev oprettet af kommunerne, regionerne og staten i et joint venture med de centrale parter: Regering, KL, Danske Regioner og de faglige organisationer for de offentlige ansatte. En sjælden konstruktion – men meget nyttig, hvis man ønsker bred opbakning”, fortæller Ole Bech Lykkebo.

Andre nordiske lande følger trop
Nu har andre nordiske lande fulgt trop og udfører deres egne undersøgelser. Ole Bech Lykkebo glæder sig til offentliggørelsen af det norske innovationsbarometer den 6. februar. Sverige er i fuld gang, og Finland vil snart følge trop.
Måling af innovation er et stort første skridt, men der er stadig lang vej at gå, vurderer Lykkebo.
“Den offentlige sektor er i virkeligheden meget innovativ. Men en masse ting kunne være bedre, når det drejer sig om at evaluere og aktivt sprede innovationer fra et sted til et andet. Det ville også være meget nyttigt, hvis beslutningstagerne gjorde det til en regel at få alt testet i mindre målestok, før de lancerede nye initiativer”, siger Ole Bech Lykkebo.