Udgivet: 15-12-2017

Farlige kemikalier i arbejdsmiljøet er også en væsentlig årsag til dødelighed blandt danske lønmodtagere. Det vurderes, at der hvert år dør 1200-1500 lønmodtagere af arbejdsrelateret kræft i Danmark, hvoraf en væsentlig del skyldes kemiske påvirkninger. Kræft udvikler sig langsomt, så de arbejdsrelaterede kræfttilfælde, vi ser i dag, skyldes fortidens syndere som for eksempel asbest. Men kræftfremkaldende stoffer findes og udvikles stadig i stor stil i det danske arbejdsmiljø for eksempel formaldehyd, respirabelt krystallinsk kvarts, dieseludstødning, svejserøg, chrom og nikkel.

Derfor har LO bedt COWI om at kortlægge eksisterende viden om det kemiske arbejdsmiljø i Danmark og undersøge hvilke konsekvenser, det har haft for indsatsen, at området ikke har været et prioriteret område i arbejdsmiljøindsatsen.

https://fho.dk/wp-content/uploads/lo/2017/12/opa-kemisk-arbejdsmiljoe-i-danmark-et-overblik-ny-19122017.pdf