Af kommunikationskonsulent Kristina Petersen, Lærernes a-kasse  
For Yusuf Akkaya begyndte jobjagten sidste sommer, mens han stadig manglede den sidste og afsluttende eksamen fra læreruddannelsen. Flere jobopslag matchede lige netop hans linjefag i historie, matematik og samfundsfag, og mange ansøgninger blev sendt afsted. Han blev også indkaldt til to jobsamtaler – men fik ingen af stillingerne.  
Ligesom Yusuf Akkaya oplever flere nyuddannede lærere, at det kan være svært at få foden indenfor på lærerværelset, når de mangler erfaring.  

”Jeg kunne godt fornemme under jobsamtalerne, at de så mig som nyuddannet og som en der manglede erfaring. Det gjorde jeg jo også, men det er jo lidt svært at få uden et job, når nu jeg rent faktisk er nyuddannet” siger Yusuf Akkaya.  
Både relevant undervisning og praktik
Det var til et møde med en jobkonsulent i Lærernes a-kasse, at Yusuf Akkaya blev gjort opmærksom på traineeordningen. Igennem de sidste par år har Lærernes a-kasse haft flere hundrede nyuddannede lærere igennem ordningen, og mange af dem er kort tid efter traineeforløbet kommet i job.  
”Det var et rent tilfælde, at vi kom til at tale om ordningen. Jeg kendte den ikke i forvejen, men min jobkonsulent fortalte, at man både ville få relevant undervisning og komme i praktik. Jeg sagde derfor hurtigt ja til forløbet. Jeg trængte til at bruge hovedet igen, samt få noget reel erfaring som lærer” mindes Yusuf Akkaya.  
Samarbejde mellem pædagoger og lærere
I oktober måned 2016 startede Yusuf Akkaya på traineeforløbet. De første tre uger foregik på professionshøjskolen Metropol i København. Her fulgte han et undervisningsforløb specielt tilrettelagt for nyuddannede lærere og pædagoger i traineeforløb. Et af emnerne i undervisningsforløbet omhandlede det tværprofessionelle samarbejde mellem lærere og pædagoger, og derfor var der også nyuddannede pædagoger på holdet.  
”Det fungerede super godt. Underviserne var fagligt dygtige og selve undervisningen var relevant. At der også var nyuddannede pædagoger på holdet gjorde det endnu bedre. Vi fik udforsket hinandens fagligheder og forståelse for trivsel, læring og pædagogik generelt. Noget som jeg virkelig har taget til mig. I min studietid på læreruddannelsen har vi aldrig rigtig beskæftiget os med pædagogernes arbejde. Det er lidt en fejl, for samarbejdet på tværs af faggrupper er rigtigt vigtigt” siger Yusuf Akkaya.  
Tæt samarbejde med pædagog
Han kom efterfølgende i praktik på en skole i Brøndbyøster. Her underviste han forskellige klasser på mellemtrinnet. I de otte uger praktikken varede, arbejdede han tæt sammen med en pædagog om nogle af de mere udfordrende klasser. Netop det samarbejde refererede han til, da han kort tid efter blev indkaldt til en jobsamtale på en specialskole.  
”Jeg talte en del om det tværprofessionelle samarbejde mellem pædagoger og lærere, og omkring mine erfaringer fra traineeforløbet. Skolen er en specialskole, og her er det super vigtigt at lærere og pædagoger arbejder tæt sammen omkring både trivsel og læring” fortæller Yusuf Akkaya.  
Yusuf Akkaya fik stillingen, som efterfølgende er blevet forlænget indtil sommeren 2018. Traineeforløbet har ifølge ham været medvirkende til at han blev ansat på specialskolen, da det gav ham den erfaring han manglede til lige netop dette job.