Udgivet: 07-12-2017

Frivilligt arbejde skal være et positivt supplement til det arbejde, de ordinært ansatte udfører. LO foreslår derfor, at der skelnes mellem aktiviteter og fritidsaktiviteter.
LO ønsker desuden, at det klart defineres, at frivillige altid skal indgå i et samarbejde med uddannede fagfolk, og ikke i stedet for dem.

171207 17-3036 LO’s høringssvar til høring over udkast til vejledning om det frivillige område efter serviceloven