En ny FTF-undersøgelse viser, at 56 procent af de 1.000 nyuddannede, der deltog i FTF’s traineeordning, var i job efter blot tre måneder. Efter et år var jobprocenten oppe på 80.
Det særlige ved en traineeordning er, at alle forløb er skræddersyet til den enkeltes behov. Uddannelsesindsatsen består blandt andet af virksomhedspraktik og kurser, der er rettet direkte mod at få den nyuddannede, ledige i arbejde.
Derudover er hvert forløb tilpasset det fagområde, vedkommende har uddannet sig til. Det betyder, at indsatsen bliver tilrettelagt efter de kompetencer, arbejdsgiverne indenfor de enkelte fagområder efterlyser, og som den nyuddannede mangler.

Hjælp til CV og jobansøgning
Ordningen er et samarbejde mellem fagforeninger, a-kasser og virksomheder. Fagforeningen råder over undervisningsmidlerne og vejleder den nyuddannede i et samarbejde med a-kassen og virksomheden.
Kost & Ernæringsforbundet er et af de fagforbund, der ved hjælp af traineeordningen, har sat alle sejl til for at få nyuddannede i job. Som en del af indsatsen har forbundet blandt andet tilrettelagt et opkvalificeringskursus, der hjælper de unge ledige i fast arbejde.
"Det bedste var det fire-dages kursus. Og hér var det allerbedste det, at vi fik lært at bruge vores netværk og især at bruge LinkedIn til at skabe effektive netværk. Og så det var rigtig godt at få konkret faglig sparring på mine ansøgninger," siger tidligere trainee fra Kost & Ernæring i evalueringen af FTF’s Traineeordning.
Evalueringen viser, at 30 procent af de dimittender, der deltog i traineeprojektet har ændret jobsøgning i forhold til, hvordan de blandt andet skriver CV og jobansøgninger.
Traineeordning: et win-win-projekt
Det er ikke kun de nyuddannede, der jubler over traineeordningen. Også arbejdsgivere er glade for den nyuddannede arbejdskraft.
"Dimittenderne skulle ikke have den oplæring, man normalt ville forvente, at de skulle have, og de var ovenud motiverede og bare glade. De nyuddannede har kunne aflaste nogle medarbejdere, der var meget belastede. Det var både win for mine kollegaer og win for de unge," siger næstformand i Jyske Bank Kreds, Marianne Lillevang, om de trainees hun mødte i forbindelse med traineeprojektet.
Fortsat behov for individuel jobindsats
Formand for FTF, Bente Sorgenfrey, er glad for, at fagforeninger, arbejdsgivere og a-kasser samarbejder om at skærpe de nyuddannedes kompetencer, så de kan få den bedste start på arbejdslivet. Den nuværende indsats løber til udgangen af 2018, men formanden understreger, at der også i fremtiden er behov for en traineeordning. Hun foreslår derfor, at politikerne fortsætter bevillingen ved næste finanslovsforhandling.
"Mange arbejdsgivere efterspørger meget specifikke kvalifikationer. Derfor er det vigtigt, at arbejdsmarkedets parter og a-kasserne fortsat har mulighed for at samarbejde om at hjælpe de nyuddannede i arbejde indenfor deres fagområde," siger hun.

En fordel ved traineeordningen er ifølge Bente Sorgenfrey, at det er fagforeningerne, der sammen med virksomhederne og a-kasserne organiserer den enkelte indsats. Det betyder, at den nyuddannede får planlagt et relevant uddannelsesforløb, der både passer til arbejdsmarkedet og vedkommendes faglighed, understreger hun.
"De nyuddannede kommer direkte fra uddannelsesinstitutionerne, og ofte mangler de den erfaring, som arbejdsgivere efterspørger. Traineeordningen er en succes, fordi den netop giver de nyuddannede den erhvervserfaring, de mangler. Det er min klare vurdering, at vi får mest valuta for pengene ved at give en målrettet jobindsats," siger hun.