Regeringen har aftalt med Det Radikale Venstre og Dansk Folkeparti, at der skal skæres i indsatsen for at hjælpe arbejdsløse ud på arbejdsmarkedet. Der er lagt op til at spare 870 mio. kr. om året for at finansiere regeringens erhvervspakke. Helt konkret betyder det nye millionbesparelser i næsten alle landets kommuner oven på flere års massive besparelser på aktivering og uddannelse til de arbejdsløse.

LO har lavet et Danmarkskort, som viser, hvor hårdt besparelserne rammer i en række kommuner. Ud over de fremhævede kommuner på kortet kan du få overblik over besparelserne i samtlige af landet 98 kommuner hos AE-rådet, som har lavet analysen.

?Se Danmarkskortet her

Se hele AE-rådets analyse her

Besparelser i de udvalgte kommuner:

København
Danmarks største og mest befolkningsrige kommune har naturligt også de største besparelser. Med en skønnet besparelse på mere end 120 mio. kroner om året vil det tydeligt kunne mærkes på budgetterne, når besparelserne gennemføres. Samtidig ligger Københavns arbejdsløshed højere end gennemsnittet i Danmark.
(Kilde: AE-rådet og Danmarks Statistik).

Lolland
Lolland og nabokommunen i Guldborgssund kæmper med en høj arbejdsløshed. Begge ligger over gennemsnittet i Danmark, men har også i løbet af de seneste år set en lavere ledighedsprocent. Kommunerne er dog stadig præget af at have en meget stor andel personer på offentlig forsørgelse. Lolland Kommune skønnes til at skulle spare 10,1 mio. kr. på deres aktiveringsindsats. I nabokommunen Guldborgsund er det 6,7 mio. kr.
(Kilde: AE-rådet og Danmarks Statistik)

Randers
Randers har en bundplacering som nummer næstsidst i LO?s jobcenterindex, der sammenligner beskæftigelsesindsatsen i alle landets kommuner. Arbejdsløse i Randers er i gennemsnit omkring 2 en halv uge længere i arbejdsløshedskøen. Hertil kommer altså regeringens planer om at spare næste 14 mio. kr. om året på deres aktiveringsindsats.
(Kilde: LO’s jobcenterindex og AE-rådet).

Høje Taastrup
Høje Taastrup er én ud af flere kommuner, der i de seneste år har investeret ekstra penge i beskæftigelsesindsatsen frem for at spare. Kommunen har investeret, hvad der svarer til 16 fuldtidssagsbehandlere i bedre beskæftigelse. Ifølge kommunen har investeringen været med til at få 246 personer i beskæftigelse.  Kommunen skønnes at skulle spare 11,9 mio. kr. årligt.
(Kilde: Ugebrevet A4 og AE-rådet.

Hjørring
Hjørring har i en årrække investeret kraftigt i deres beskæftigelsesindsats ud fra deres egen metode, som de kalder ?Hjørring-modellen?. I 2014 investerede kommunen mere end 100 mio. kr. i deres indsats for at få flere arbejdsløse i arbejde. Det siger kommunen har medført at mere end 600 personer indtil videre kommet i enten uddannelse eller arbejde. Nu skønnes det at kommunen skal spare 10 mio. kr. mere om året i stedet for at investere yderligere i arbejdsløse.
(Kilde: Hjørring kommune og AE-rådet.)

Aalborg
Aalborg er i top ti i LO’s jobcenterindex, der sammenligner beskæftigelsesindsatsen over for arbejdsløse. Det skyldes først og fremmest at kommunen er gode til at få arbejdsløse i uddannelse og opkvalificering. Kommunen bruger faktisk uddannelse i 40 procent af aktiveringsforløbene. Det er omkring 15 procent mere end gennemsnittet i Danmark. Nu skønnes kommunen at skulle spare over 40 mio. kr. på deres beskæftigelsesindsats.
(Kilde: LO’s jobcenterindex og AE-rådet)

Tønder
Tønder har i en længere periode været i top tre af LO?s jobcenterindex, der sammenligner beskæftigelsesindsatsen i alle landets kommuner. Det skyldes først og fremmest at de er rigtig gode til at igangsætte uddannelse og aktivering for arbejdsløse. Tønder jobcenter har en aktiveringsgrad på 34 procent og placerer sig derved i top 10 over jobcentrene med den højeste aktiveringsgrad. Og så har de også været rigtig gode til at få ikke-vestlige indvandrere i beskæftigelse. I gennemsnit er ikke-vestlige indvandrere i Tønder lidt over 2 uger tidligere i arbejde. Tønder skønnes til at skulle spare 6,2 mio. kr. årligt på deres beskæftigelsesindsats.
(Kilde: LO’s jobcenterindex og AE-rådet)

Holstebro
Holstebro er højdespringeren i 2016 på LO?s jobcenterindex, der sammenligner beskæftigelsesindsatsen i alle landets kommuner. På et halvt år rykkede Holstebro sig fra en 32. plads til en 1. plads. Holstebro klarer sig godt generelt. De har kortere arbejdsløshedsforløb og sygedagpengeforløb, og de bruger uddannelse mere end gennemsnittet. Men det skyldes først og fremmest at Holstebros aktiveringsgrad er på 32 pct., hvilket er markant højere end landsgennemsnittet på 24,8 pct. Kommunen skønnes at skulle spare 7,4 mio. kr. om året på deres beskæftigelsesindsats.

Aarhus
Som Danmarks næststørste by er det klart at besparelsen er større for Aarhus Kommune end i de fleste andre byer. Men Aarhus udmærker sig desværre også ved at have en arbejdsløshed højere end gennemsnittet i Danmark. Derudover ligger kommunen i bunden af LO?s jobcenterindex, der sammenligner beskæftigelsesindsatsen i alle landets kommuner. Det skyldes blandt en meget lav brug af uddannelse overfor arbejdsløse. Kommunen skønnes til at skulle spare 51,3 mio. kr. om året på deres beskæftigelsesindsats.
(Kilde: LO’s jobcenterindex, Danmarks Statistik og AE-rådet)

Faaborg ?Midtfyn
Faaborg-Midtfyn har i en periode klaret sig rigtig godt i LO?s jobcenterindex, der sammenligner beskæftigelsesindsatsen i alle landets kommuner. Arbejdsløse i Faaborg-Midtfyn kommer i gennemsnit 1,6 uger tidligere i beskæftigelse end den gennemsnitlige arbejdsløse i Danmark. Derudover er de rigtig gode til at få ikke-vestlige indvandrere i job. Ikke-vestlige indvandrere i Faaborg-Midtfyn er nemlig i gennemsnit i arbejde 2 uger tidligere end i resten af landet. Kommunen skønnes til at skulle spare 10,1 mio. kr. på deres beskæftigelsesindsats om året.
(Kilde LO’s jobcenterindex og AE-rådet).  ?

Kontakt: LO?s pressetelefonen 26 11 97 10.