Hvis du er pædagog, sygeplejerske eller politibetjent, er der stor risiko for, at du arbejder gratis for at sikre, at børnene er glade, patienterne bliver raske, og gaderne er sikre at færdes i.
I en ny MEGAFON-undersøgelse blandt 2.851 offentligt ansatte svarer 39 procent nemlig, at de hver uge arbejder gratis for at sikre kvalitet i arbejdet. 13 procent svarer, at de dagligt lægger gratis overarbejdstimer på jobbet. Undersøgelsen er en del af en overenskomstkampagne, der lanceres af 36 faglige medlemsorganisationer, der samlet repræsenterer 649.000 ansatte i kommuner og regioner.

Formand for FTF, Bente Sorgenfrey, ser det som udtryk for medarbejdernes ansvarlighed overfor borgerne, men også det skæve forhold mellem opgaver og ressourcer i den offentlige sektor:
"Medarbejderne er meget ansvarlige overfor borgerne, og det er flot, men det kan ikke være rigtigt, at de skal arbejde gratis for at kompensere for, at der ikke er ressourcer nok," siger hun.
Hun peger på, at presset på de ansatte og problemet med de gratis overarbejdstimer risikerer at blive større de kommende år, hvor opgaverne for den offentlige sektor vokser: I 2025 vil der være 258.000 flere børn under fem år og ældre over 60 år – og samtidig vil regeringen gennemføre en stram sparepolitik, der betyder, at der kommer til at mangle 52.000 medarbejdere i den offentlige sektor i forhold til opgaverne, viser en ny stor FTF-analyse.

Bente Sorgenfrey understreger, at regeringen må forklare grundigt overfor både borger og ansatte, hvordan man vil skabe sammenhænge mellem opgaver og ressourcer:
"Budgettet hænger ikke sammen, når medarbejderne må arbejde gratis for ikke at svigte borgerne. Regeringen må forklare, hvordan de vil skabe sammenhæng mellem opgaver og ressourcer i de kommende år, når opgaverne vokser markant", siger Bente Sorgenfrey.
En usund arbejdskultur
Når ansatte bliver tvunget til at løbe hurtigere på en arbejdsplads, hvor kalenderen i forvejen er fyldt til bristepunktet, kan det give stress. Regeringens spareplaner kan derfor ende med at koste dyrt for de offentlige finanser i form af stressrelaterede sygemeldinger og fysisk nedslidning.
"Både menneskeligt og økonomisk er det uforsvarligt at skære i den offentlige sektor og vores fælles velfærd. Regeringen vil måske spare en lille sum penge nu og her, men på sigt vil udgifterne komme rullende tilbage, når sygeplejersken er gået ned med stress, og politibetjenten må gå på førtidspension," siger Bente Sorgenfrey.

Resultaterne om, at hver anden i det offentlige arbejder gratis, er ikke enestående. Tilbage i september 2016 viste en lignende undersøgelse fra FTF nemlig, at hele 66,9 procent af skolelærerne og 57,5 procent af politibetjentene står til rådighed udenfor normal arbejdstid.
Undersøgelsen pegede også på, at de faggrupper, der arbejder med mennesker, kan have vanskeligt ved at begrænse deres arbejdstid til de 37-timer. I eksempelvis daginstitutioner og på sygehuse er børn og patienter nemlig ofte afhængige af fagfolk – også uden for den almindelige arbejdstid.
OK-kampagne skudt i gang
De offentligt ansatte løber hurtigt for at sikre kvalitet i arbejdet og en god standard for vores fælles velfærd. Hvis de også i fremtiden skal lykkes med velfærdens kerneopgaver, skal de have nogle ordentlige arbejdsvilkår. Det vil kampagnen sætte fokus på. Mange af FTF’s medlemsorganisationer står bag kampagnen, fx BUPL, DSR, Konstruktørforeningen, Danske Fysioterapeuter og Ergoterapeutforeningen mfl. Kampagnen er en optakt til det offentliges overenskomstforhandlinger med KL (Kommunernes Landsforening) og Regionerne.