Der er rigtig god grund til at tage opgaven med at få skabt et nyt og stærkere voksen- og efteruddannelsessystem dybt alvorligt, når arbejdsmarkedets parter og regeringen meget snart sætter sig sammen ved den næste runde trepartsforhandlinger. Det er ikke alene nødvendigt for at få sikret fremtidens arbejdsmarked: En ny beregning viser, at det også vil have markante positive effekter på både beskæftigelsen og BNP, hvis vi fremover kan få løftet uddannelsesaktiviteten i VEU-systemet.

– Det her er et rigtig godt argument for at droppe planerne om skattelettelser, længere tid på arbejdsmarkedet, øget import af udenlandsk arbejdskraft og hvad regeringen ellers har af forslag med negativ slagside i sin 2025-plan. En ambitiøs trepartsaftale, der får flere til at deltage i efter- og videreuddannelse, bør være Danmarks klare førsteprioritet. Det vil ruste flere til fremtidens arbejdsmarked, mens det samtidig skaber en positiv effekt på samfundsøkonomien uden at sende flere ud i fattigdom eller veksle velfærd til skattelettelser, siger Lizette Risgaard.

Beregningerne er gennemført af DREAM-gruppen, som Finansministeriet selv anvender til at beregne samfundsøkonomiske effekter. De viser for eksempel, at beskæftigelsen øges varigt med 17.000 personer og samtidig løftes BNP med 0,6 procent, hvis uddannelsesaktiviteten bliver løftet med 330.000 AMU-kursister og 64.000 kursister på videregående VEU-forløb om året.

– Hvis man skal vælge mellem at opkvalificere lønmodtagerne på det danske arbejdsmarked eller at svinge pisken, som regeringen ligger op til, bør det ikke være et svært valg. Jeg synes jo, det er sund fornuft, men nu har vi også DREAM-gruppens beregninger som dokumentation for, at opkvalificering er en meget effektiv måde at øge beskæftigelsen på, siger Lizette Risgaard.

Læs LO?s notat om DREAM-gruppens analyse her

Økonomi: Sats på uddannelse frem for pisk, Politiken 18. juni 2017, Politiken 18. juni 2017

Kontakt: LO?s pressetelefon 26 11 97 10.