? I Danmark arbejder rigtig mange i mindre virksomheder, og derfor er det selvfølgelig helt afgørende, at disse virksomheder investerer i de nyeste maskiner, computere, software osv., så de også eksisterer om 10 år, siger LO-formand Lizette Risgaard.

LO foreslår bl.a., at små og mellemstore virksomheder får bedre mulighed for at investere. Det skal ske via mere fordelagtige afskrivningsmuligheder, fradrag for investeringer i forskning og udvikling og via en ny type investeringskonto efter svensk forbillede, så lønmodtagerne selv kan være med til at investere i virksomhederne.

LO foreslår:

  • At hæve loftet for straksafskrivninger for småanskaffelser fra de nuværende 13.200 kr. til 25.000 kr.
  • At hæve satsen for afskrivninger på it-aktiver fra 25 til 50 pct., så virksomhederne hurtigere kan afskrive.
  • At små og mellemstore virksomheder skal kunne trække 125 pct. af deres investeringer i forskning og udvikling fra i skat.
  • At indføre en investeringskonto for lønmodtagere efter svensk forbillede. Beskatningen gøres mere simpel som en form for abonnementsordning.

Læs LO’s forslag Målrettede initiativer til flere investeringer i teknologi

Kontakt: LO?s pressetelefon 26 11 97 10.