Septemberforliget lagde grunden til den danske aftalemodel. Forfatterne karakteriserer den danske model, redegør for modellens betydning og giver et bud på modellens muligheder i fremtidens Danmark.
Ingen pdf-fil