I denne pjece kan du hente inspiration til, hvordan du kan tackle vikaransættelser på din arbejdsplads ? i samarbejde med både ledelse, kolleger og vikarer. Kun til FIU-kurser. UDSOLGT!

https://fho.dk/wp-content/uploads/lo/2017/05/4240-vikarer.pdf