Ligesom en række andre FTF-forbund sender BUPL i samarbejde med A-kasse og virksomheder nyuddannede ledige i traineeforløb. Målet er at hjælpe dem frem i jobkøen og give dem fodfæste på arbejdsmarkedet.
BUPL har kørt traineeforløb i en årrække og har efterhånden haft mange nyuddannede gennem kombinationen af kurser og arbejde i en virksomhed. Alene de sidste to år er 558 traineeforløb løbet af stablen i BUPL-regi.

BUPL Århus / Østjylland har sammen med a-kassen BUPL-A etableret et særligt trainee forløb, hvor de ledige bringer deres egne eksisterende kompetencer og interesseområder i spil og prøver dem af i praksis – frem for at komme på kursus i endnu mere ny viden.
Forløbene, der er bygget op omkring en kombination af virksomhedspraktik og kursus, er udviklet i efteråret 2016 af tre pædagogstuderende som en bacheloropgave. Indholdet i traineeforløbene retter sig mod, hvad den enkelte nyuddannede søger; forløbene er derfor meget forskellige.
På kursusdelen arbejder de ledige dimittender med selvvalgte projekter i workshops – en slags faglige sparringsrum, hvor projekterne løbende udvikles undervejs i virksomhedspraktikken. I filmen "Tag styring i egen ledighed " fortæller de nyuddannede pædagoger Pernille Borup og Iman Ada Ogle, hvordan de oplevede at deltage i traineeforløbet.

Den ny type traineeforløb har kørt i november sidste år, i marts i år – og der kommer nye forløb efter sommerferien. BUPL kører sideløbende traineeforløb med kurser i ny viden som hidtil.
Pernille fik barselsvikariat
Pernille Borup har fået et barselsvikariat – dog ikke der, hvor hun var i virksomhedspraktik. Hun er overbevist om, at hun fik vikariatet på grund af den udvikling, hun gennemgik under traineeforløbet.
"Jeg fik mod til at sætte sig selv i spil som pædagog. Selvtilliden blev boostet: Jeg fik opmærksomhed på, at hun havde meget andet at byde på end mange års erfaring som pædagog", fortæller Pernille.
Desuden blev sammenholdet i gruppen af kursister og den støtte de gav hinanden som nyuddannede pædagoger en god start på arbejdslivet. Pernille valgte den nye form for traineeforløb på grund af overskriften "Tag styring i egen ledighed".
Hun ville gerne være medbestemmende og ikke bare placeres et tilfældigt sted.

Iman fik et otte måneders vikariat
Iman Ada Ogle fik et otte måneders vikariat ca. to måneder efter, at traineeforløbet sluttede.
"Da jeg var til samtale, var det så dejligt, at jeg vidste, hvad jeg var god til som pædagog. Den viden havde jeg fået via traineeforløbet", fortæller Iman.
Hun valgte i sin tid netop dette forløb, fordi det var anderledes; hun fik selv lov til at vælge, hvad hun ville arbejde med. Hun skulle ikke undervises i et bestemt emne, men arbejde med sig selv som færdiguddannet pædagog.
"Det der gav allermest, var den sparring jeg fik af gruppen. Vekselvirkningen mellem virksomhedspraktikken og kursusdagene var perfekt som platform til at se sig selv som pædagog og ikke længere som studerende".