Deltidsloven indeholder 2 forskellige regelsæt. Dels er der regler, der skal gennemføre et EU-direktiv om deltidsarbejde. Dels er der regler om adgang for en lønmodtager og en arbejdsgiver til at aftale deltidsarbejde uanset modstående overenskomstbestemmelser herom.