Overenskomstaftalen betyder blandt andet, at der afsættes 200 mio. kr. til at løfte uddannelsesniveauet blandt de ansatte i industrien.

Det er et væsentligt resultat, der sikrer to vigtige ting. For det første er det med til at sikre, at de enkelte medarbejdere får et kompetenceløft, så de fremadrettet står stærkere på arbejdsmarkedet. Og for det andet er det med til at sikre, at virksomhederne har de veluddannede medarbejdere, som er så afgørende i den internationale konkurrence, siger Lizette Risgaard.

Hun fremhæver desuden aftalens afsnit om fuld løn under forældreorlov som et rigtig vigtigt ligestillingspolitisk resultat.

Med dét, sammen med børneomsorgsdage og bedre muligheder for frihed, når børnene bliver syge, viser CO-Industri og DI, at de ønsker at styrke børnefamiliernes handlefrihed. Der er ingen tvivl om, at aftalen vil forbedre fædrenes muligheder for at kunne holde en større del af forældreorloven, siger Lizette Risgaard.

Også for seniorerne rummer aftalen klare forbedringer.

? Seniorerne på arbejdsmarkedet får nu mulighed fra at trappe mere ned, hvis de ønsker det, siger Lizette Risgaard.

Lizette Risgaard forventer, at resultaterne fra Industri-overenskomsten vil blive brugt, når man på andre dele af det private arbejdsmarked forhandler overenskomster i den kommende tid.

Det er et perspektivrigt forlig med konkrete forbedringer, som helt bestemt vil inspirere de mange andre overenskomstparter, der nu skal til forhandlingsbordet.

Kontakt: LO?s pressetelefon 26 11 97 10.