Sådan lyder overskrifterne på de fire forslag, som LO i dag lancerer som svar på, at pensionsalderen stiger, uden at der gøres noget for at ruste lønmodtagerne til flere år på arbejdsmarkedet.

De fire forslag, som LO lancerer på konferencen “Flere gode år på arbejdsmarkedet”, skal rette op på den skævhed.

Selv om forhandlingerne om en 2025-plan er udsat, ønsker regeringen stadig at hæve pensionsalderen endnu mere. Det er vi imod i LO. Vi mener, at man i stedet bør satse på at få de reformer, der allerede er vedtaget, til at fungere ordentligt, siger LO-formand Lizette Risgaard og fortsætter:

Der bør genetableres en bred politisk forståelse for, at stigningen i pensionsalderen skal ledsages af en stærkere arbejdsmiljøindsats og uddannelsesindsats. Og at arbejdsmarkedet samtidig skal indrettes, så der tages højde for seniorers ønsker og behov. Sidst men ikke mindst er der behov for en ændring af seniorførtidspensionen, så den bliver et reelt tilbud til den gruppe af nedslidte seniorer, der ikke længere har helbred til at fortsætte i ordinær beskæftigelse.

Her er LO’s forslag:

Et stærkere Arbejdstilsyn
En permanent bevilling til Arbejdstilsynet, så langsigtet planlægning af Arbejdstilsynets aktiviteter bliver mulig. Arbejdstilsynet tilføres til en start mindst ekstra 60 mio. kr. i 2017, så indsatsen kan fortsætte på 2015-niveau.

Støtte til sporskifte
Der bør være ordentlige muligheder for at uddanne sig ud af nedslidende job, når helbredet ikke kan holde. Med afsæt i den kommende evaluering af støtteordningen under fonden for Forebyggelse og Fastholdelse bør det besluttes, hvordan sporskifteredskabet bedst videreføres.

Efteruddannelse til seniorer
Arbejdsmarkedsuddannelserne skal have fokus på gruppen af seniorer fx ved på forsøgsbasis at oprette særlige seniorhold, der kan tiltrække og motivere seniorer til efteruddannelse.

Ret til seniorførtidspension til nedslidte seniorer
Hvis arbejdsevnen er så lav, at personen ikke kan blive selvforsørgende ved ordinært arbejde, skal personen kunne vælge mellem førtidspension, visitation til fleksjob eller ressourceforløb. Kommunen skal kunne indstille borgeren til seniorførtidspension.

Se filmen om undersøgelsen, der viser, at hver femte LO?er har smerter

Læs pjecen “Flere gode år på arbejdsmarkedet” her

Læs artiklen i avisen.dk her