Virksomhedspraktik, fleksjob, skånejob, nyttejob, seniorjob, jobrotation, løntilskud og så videre… De forskellige former for støttede jobs opfattes af mange som et bureaukratisk helvede, der ligger medarbejderne til last.
Men sådan behøver det ikke at være på din arbejdsplads. Inddrages de nærmeste medarbejdere omkring de støttede jobs påvirker det nemlig det psykiske arbejdsmiljø positivt, og samtidig føler de fastansatte sig i højere grad aflastet i dagligdagen. Det viser en ny undersøgelse blandt 3000 FTF-medlemmer, foretaget af lektor på Institut for Statskundskab ved Aalborg Universitet, Thomas Bredgaard Larsen:

"Jo mere medarbejderne bliver inddraget, desto større tilfredshed udviser de i deres forhold til de ansatte på særlige vilkår. Vi ved, at flere ansættelser af folk i fx løntilskud kan føre til usikkerhed blandt de fastansatte. Denne undersøgelse viser, at det kan gøre en stor forskel, hvis de fastansatte bliver taget med på råd," siger han.

Arriva: Mentorordning sikrer sammenhold
En privat virksomhed, der har meget erfaring med støttede jobs er transport- og busselskabet Arriva. I 2014 vandt Arriva to Corporate Social Responsibility-priser – blandt andet for deres samarbejde med jobcentrene om indslusning af ledige.
En form for medarbejderinddragelse er mentorordninger, og diversity manager i Arriva Pernille Kiær mener, at deres mentorforløb en af grundene til, at ansættelserne på særlige vilkår er lykkedes for dem:
"Når vi ansætter folk på særlige vilkår, får de ofte tilknyttet en mentor, og det er med til at integrere dem i virksomheden. Mentorerne brænder virkelig for det og vokser typisk med opgaven", siger hun.
Arriva har for tiden et forløb, der hedder "Kvinder bag rattet". Her deltager ti nydanske kvinder i et forløb for at blive ansat som buschauffører, og det har foreløbigt været en succes, mener hun.
"De faste medarbejdere omkring projektet udviser noget stolthed, og synes at det er dejligt at lave noget andet end deres daglige opgave. De er glade, når de kan hjælpe andre ind i et nyt job."
Ret til at blive inddraget
Tillidsrepræsentanter har høringsret, når der oprettes jobs på særlige vilkår. Derudover anbefaler arbejdsmarkedets parter sammen med Arbejdstilsynet og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, at relevante medarbejdere bør involveres så tidligt som muligt ved ansættelser på særlige vilkår.
Undersøgelsen viser, at 39 procent af de adspurgte – som jo netop har arbejdet sammen med folk i støttede jobs – slet ikke føler sig inddraget omkring ansættelsesbeslutningen og 20 procent i mindre grad.
Der er rum til forbedring, mener Thomas Bredgaard Larsen:
"Vi ser et stort gab mellem anbefalingernes og lovgivningens intentioner og det, der rent faktisk sker på arbejdspladserne. Der er væsentlige udfordringer på området," siger han.