Det er en helt uacceptabel fejlprocent, når landets kommuner ifølge en ny undersøgelse fra Ankestyrelsen har truffet den forkerte afgørelse i mere end halvdelen af 131 sager, hvor uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere er blevet trukket i støtten. Det konstaterer LO-næstformand, Ejner K. Holst:

? Det kan ikke være rigtigt, at man er retsløs, bare fordi man er på kontanthjælp, siger Ejner K. Holst.

I sin praksisundersøgelse har Ankestyrelsen undersøgt 131 kommunale afgørelser fra 2015, som ikke tidligere har været klagesager. Men havde Ankestyrelsen skullet tage stilling til dem, havde konklusionen været, at kommunerne i lidt over halvdelen ? 53 procent ? ikke havde truffet afgørelse i overensstemmelse med reglerne.

Undersøgelsen er særlig problematisk, da den viser, at kommunerne ikke er blevet bedre til at træffe rigtige afgørelser: Da Ankestyrelsen lavede en lignende undersøgelse for 2014, havde kommunerne truffet den rigtige afgørelse i 47,5 procent af de 99 undersøgte sager mod 26 procent for 2015.

? Det her tyder på, at man er presset i kommunerne. Og så går der John Wayne i den, så man får skudt for hurtigt for en sikkerheds skyld, siger Ejner K. Holst.

Kontakt: Kommunikationskonsulent Troels Gadegaard Frølich, tlf. 26 58 80 43.