Historien om dalende medlemstal i dansk fagbevægelse har fyldt meget i medierne de seneste ti år. Og det er sandt, at dele af dansk fagbevægelse kæmper med medlemsflugt, men for en række OK-fagforeninger går det i den modsatte retning.
Flere af FTF’s medlemsorganisationer, fx PROSA, DSR og Danske Fysioterapeuter, oplever medlemsfremgang og har succes med en aktiv organisering af nye, unge medlemmer. Opskriften er bl.a. den organiserende fagforening, hvor unge medlemmer og studerende organiserer nye medlemmer og fastholder dem via opsøgende kontakt og støtte.
Forbundet af It-professionelle – PROSA – er på fem år vokset med 30 % fra 11.832 medlemmer i januar 2009 til 16.420 medlemmer ved udgangen af 2015. Og de nyeste medlemstal viser, at medlemsvæksten har bidt sig fast, fortæller Mikkel Hammer Nonboe, forbundssekretær i PROSA, der gennemsnitligt er vokset med cirka 500 nye medlemmer årligt fra 2009.
”Nu er over halvdelen af vores medlemmer under 35 år. Årsagerne er mange. Men startskuddet var, at vi vedtog at blive "en organiserende fagforening". Det betød en strategisk ændring med fokus på kontakten til medlemmerne, aktivisme blandt de unge og medlemsdrevne kampagner. Sideløbende har vi kørt flere sager i medierne om fx ACTA, Patentdomstolen og dagpenge-kampen, der har markeret os i offentligheden,” siger Mikkel Nonboe til ftf.dk.
Medlemmerne er heltene – ikke fagforeningen
”Vi har givet de unge medlemmer markant indflydelse på medlemshvervningen af nye medlemmer. Det har skabt nogle virkelig fede ting, mere aktivisme og flere aktioner. Det har givet nye medlemmer, men har også medført konflikter, som vi skulle løse undervejs,” forklarer Mikkel Nonboe.
”De unge er meget engagerede og der kan mangle lidt styring på de mere ’vilde’ aktioner, men det må man tage med. Man kan ikke med den ene hånd give indflydelse og så tage den væk, når det ikke passer en selv,” fortæller Mikkel Nonboe.

PROSA har givet de studerende fulde rettigheder og 0 kr. i kontingent for studerende uden it-relevant studiearbejde. I stedet for kun at bruge ressourcerne på hverve-kurser og kontante tilbud fokuseres der i stedet mere på at understøtte de studerendes egne aktiviteter, som de helt selv bestemmer.
”Vi vil understøtte fællesskaber, hvor det er medlemmerne, der er "helte", ikke organisationen,” siger Mikkel Nonboe.
Konkret har PROSA’s studenterorganisation PROSA STUD bl.a. frikøbt tre medlemmer, som er studerende, til at organisere de studerende på de tre største studiesteder i København, Aalborg og Odense. Samtidig støtter man lokale studenterklubber på uddannelserne økonomisk – og de får selv lov at styre, hvad pengene skal gå til af aktiviteter.

Nyuddannede sygeplejersker i centrum
I Dansk Sygeplejeråd har man ligeledes oplevet stigende medlemstal. DSR har per 1. januar i år 75.591 medlemmer. Det er det højeste antal nogensinde og en stigning på 587 medlemmer siden sidste år. 13.464 medlemmer er under 30 år, ud af denne gruppe er 6.649 studerende.
Det rekordhøje medlemstal kommer efter seks år med stigninger, og organisationen har nu et højere medlemstal end før sygeplejerskekonflikten i 2008, der medførte, at medlemstallet faldt med cirka 2.500 medlemmer.
"Rekorden viser, at vi er på rette vej. Vi har slået fast, at Dansk Sygeplejeråd er et stærkt fagligt fællesskab for sygeplejersker. Vi sikrer kollektive overenskomster og støtte til det enkelte medlem, samtidig med at vi udvikler faget og er en stemme, der bliver lyttet til i den politiske debat," lyder det fra formand for DSR, Grete Christensen.
Dansk Sygeplejeråd har i de senere år haft øget fokus på medlemmernes tilfredshed. Eksempelvis har man haft særlig fokus på de nyuddannede og arbejdet målrettet på at lave særlige tilbud til dem.
"Vi er i gang med et langt, sejt træk. Det består blandt andet i, at vi har fokus på vores mange medlemsgruppers forskellige behov. Og vi stopper ikke her, for vi kan altid gøre det bedre, og vi skal særligt gøre en indsats for at fastholde de mange studerende som vores studenterorganisation, SLS, har været i stand til at engagere i disse år," siger Grete Christensen.
”SLS har været rigtig god til at få fat i de studerende ude på alle uddannelsesstederne, og det betyder, at vi har en højere andel af studerende som medlemmer, end vi nogensinde har haft før.”
”Vi har arbejdet en del på at finde ud af, hvad det er de yngre medlemmer forventer af os som organisation og på at målrette vores indsatser efter de forskellige dele af sygeplejen.”
Fra studerende til færdiguddannet medlem
Netop i de Sygeplejestuderendes Landssammenslutning (SLS) har de studerende gjort en særlig indsats for at organisere de unge, fortæller Rasmus Dedenroth, formand for SLS.
”Hele vejen igennem studietiden sørger lokalafdelingerne for den daglige kontakt og laver medlemsarrangementer ude på skolen eller hjælper med studierelevante problemstillinger. Det har vi haft stort fokus på de seneste år, fordi de kan gøre organisationen brugbar helt tæt på,” siger Rasmus Dedenroth.
”På sidste modul af uddannelsen er DSR ude at snakke med de studerende om overgangen fra studerende til nyuddannet. Her forklarer vi, hvad de skal være opmærksomme på i forhold til løn, arbejdstid og overenskomster, når de kommer ud.”
”Et nyt tiltag er, at vi på modul 10 ud af 14 besøger de studerende sammen med A-kassen for at skabe synlighed om vores tilbud og fortælle, hvordan vi arbejder for deres rettigheder – både på arbejdsmarkedet og på studiet.”
Ringer rundt til alle nyuddannede medlemmer
Mange fagforeninger oplever et frafald af medlemmer det første år efter, at de unge er færdiguddannet. En del melder sig simpelthen ud, efter at de er kommet ud på arbejdsmarkedet og har fået det første job.
Et forsøg på at imødegå den tendens og gøre fagforeningen mere opsøgende og lyttende er en målrettet rundringning til nyuddannede medlemmer af DSR i hovedstadsområdet. Formandskabet i DSR’s Kreds Hovedstaden ringer således rundt til nyuddannede medlemmer, siger tillykke med uddannelsen og taler med dem om deres forventninger til DSR og faget.
”Kredsens formandskab har således siden 2014 systematisk ringet til halvdelen af de nyuddannede sygeplejersker ca. et halvt år efter, de blev færdige. Formandskabet kontakter de unge for at tale med dem om aspekter af det at være ny i faget. Det er lærerigt for organisationen, og statistisk er der dokumentation for, at udmeldelsesraten for de nyuddannede falder markant for den gruppe, der bliver ringet til”, skriver DSR Kreds Hovedstaden i sin årsberetning for 2015.
Kredsen har besluttet at fortsætte og udvide projektet, så alle nyuddannede medlemmer får et opkald. Flere kredse under DSR har efterfølgende taget initiativet til sig.
Flere studerende melder sig ind 
Også Danske Fysioterapeuter, der er medlem af FTF, oplever medlemsfremgang og har succes med en aktiv organisering af de studerende, som der er blevet flere af de seneste år. Medlemstallet rundede 14.000 i februar 2015. I januar 2016 er der 14.235 medlemmer.
"Vi gør meget for at fortælle, at et medlemskab både giver sikkerhed og bidrager til din faglige udvikling. Men den helt afgørende årsag til, at så mange fysioterapeutstuderende og fysioterapeuter vælger at være en del af vores faglige fællesskab, er, at de deler en dyb interesse for faget, som de gerne vil udfolde sammen," siger Tina Lambrecht, formand for Danske Fysioterapeuter.
Forfattere til artiklen: Frederik Bo Knudsen, journalistisk medarbejder i FTF, har bidraget til denne artikel i form af interview med DSR og SLS og er medforfattter sammen med journalist i FTF, Jens Peter Kildevang.