Efter flere års dvaletilstand mærker bygge- og anlægsbranchen nu også dønningerne fra det spirende opsving. Generelle konjunkturforbedringer og offentlige anlægsprojekter ? især i forbindelse med vores infrastruktur ? har løftet branchen, og i løbet af de næste to år vil der ifølge LO?s forventninger blive skabt 12.000 nye job inden for bygge- og anlæg.

Hvis det skal lykkes at imødekomme den efterspørgsel på arbejdskraft, er det dog vigtigt, at opkvalificering og uddannelse nu kommer i højsædet.

? Hvis vi ikke gør noget, kan vi ikke matche de krav og de kompetencer, der er tale om. Derfor er efteruddannelse helt afgørende, og der skal gang i de initiativer, der er beskrevet i beskæftigelsesreformen. Samtidig er det mindst lige så vigtigt, at der oprettes endnu flere praktikpladser, siger Allan Lyngsø Madsen, cheføkonom i LO.

Ingen tegn på flaskehalse
LO?s forsigtige optimisme understøttes af de seneste nøgletal for 3. kvartal. Selv om udviklingen stadig er skrøbelig, bekræfter de nye tal, at der er gang i byggeriet.

? Branchen har ligget underdrejet med lav beskæftigelse og høj arbejdsløshed. Nu ser vi imidlertid effekten af de seneste års politiske tiltag som eksempelvis fremrykning af større offentlige projekter, en øget kommunal ramme til anlægsinvesteringer og tilskud til renovering af almene boliger, siger Allan Lyngsø Madsen.

Han hæfter sig ved, at der endnu ikke er tegn på flaskehalse. Selv om enkelte virksomheder taler om mangel på arbejdskraft, er der er ikke tale om en decideret udfordring i forhold til rekruttering.

? Når det gælder mangel på arbejdskraft, kan vi se, at vi ligger på niveau med 2005. Der er altså meget langt til de tilstande, vi oplevede under højkonjunkturen lige op til finanskrisen. Men hvis man skal undgå at havne der igen i den nære fremtid, er vi altså nødt til at sikre, at vi har de kvalificerede hænder, siger Allan Lyngsø Madsen.

Læs notatet her

Kontakt: Pressekonsulent Morten Bruun, telefon 29 89 16 16.