På de tre første hold af FTF’s fagpolitiske Talentuddannelse har der været deltagere med fra 12 forskellige organisationer, herunder 10 FTF-organisationer og 2 LO-forbund. Deltagerne er ofte begejstrede over uddannelsens indhold, fordi der bl.a. skabes netværk på tværs af faggrænser.

”Det bedste, jeg oplevede, var det nye netværk af helt fantastiske mennesker, jeg fik,” siger May-Britt Mygh, som er bestyrelsesmedlem i Jyske Bank Kreds i Finansforbundet, og desuden fremhæver mere viden om politisk kommunikation, ”og at det nytter at stå sammen”, som det bedste fra uddannelsen.

”Når vi ser på evalueringerne fra de tre første hold, så springer det i øjnene, at det tværfaglige og netværket har været vigtigt for deltagerne, ligesom de er blevet bedre kommunikatører. Oplevelsen med at skulle udvikle og stå for et stort debatarrangement på Folkemødet på Bornholm har i sig selv været en kæmpe oplevelse og meget lærerigt, fortæller mange af deltagerne,” siger Dorte Limbjerg, som sammen med Pil Christensen har været de ansvarlige konsulenter for hele uddannelsen.

Tilmeldingsfrist for hold 5 med start i februar 2017 er 21. dec. 2016.

Mere målrettet fagpolitisk arbejde
FTF har spurgt en række tidligere deltagere om, hvad de synes om uddannelsen. Du kan læse deres vurderinger i denne artikel.

”For mig har uddannelsen betydet, at mit fagpolitiske arbejde er blevet mere nuanceret og målrettet” siger Henrik Kofoed Hansen, som er næstformand for BUPL på Bornholm og er medlem af BUPL’s hovedbestyrelse. Han føler, at uddannelsen har styrket hans ”fagpolitiske identitet”.

”Det meste af undervisningen og de personer, som holdt oplæg for os, var super spændende, men jeg tror, det jeg var mest optaget af, i virkeligheden var min fascination af vores hold. Det, at vi til trods for vores mangfoldighed på tværs af organisationerne DSR, Finansforbundet og BUPL, havde så mange ligheder og ønsker for at opnå det samme”.

En anden deltager fortæller:
”Da jeg læste programmet, blev jeg overbevist om at jeg kunne bruge uddannelsen og det netværk der følger med, til at understøtte mig i mit faglige arbejde”, siger Kasper Skovgaard Pedersen fra Nordea Kreds i Finansforbundet. Han forklarer:

”Uddannelsen gav mig mulighed for at få indblik i andres fagpolitiske hverdag. Selv om der er forskellig historik og fagpolitiske traditioner i FTF regi, oplevede jeg en grundlæggende samhørighed i forhold til, at ville arbejde hårdt for at sikre medlemmernes interesser. ”
Dorthe Sølvkær Ehlers, som er fra Dansk Sygeplejeråd og FTR-suppleant for både sygeplejersker og radiografer på Århus Universitetshospital, ”er blevet klarere på planlægning, argumenter og holden fast i målet. Jeg arbejder fortsat med fagpolitik i kredsbestyrelsen, og jeg er blevet mere bevidst om, at det er det, jeg gerne vil.”

Politisk kommunikation og politisk forståelse
Mange deltagere understreger, at de er blevet bedre til at kommunikere i tale og på skrift, efter at have gennemført uddannelsen.

”Særligt dagene hvor kommunikation kom på dagsordenen. Har tænker jeg særligt på ”framing” og på øvelserne i at skrive politiske indlæg, som meget relevante og en vigtig læring, i forhold til at agere i en politisk kontekst,” forklarer Kasper Skovgaard Pedersen fra Finansforbundet.

May-Britt Mygh, som er bestyrelsesmedlem i Jyske Bank Kreds i Finansforbundet, er enig og fremhæver politisk kommunikation, ”og at det nytter at stå sammen”, som det bedste fra uddannelsen.

”Jeg har også lært, hvordan man kan organiserer noget på græsrodsniveau. Og så lærte jeg ikke mindst, hvor stort et arbejde det er at stable et debatmøde på benene – men også hvor meget godt der kan komme ud af det,” siger May-Britt Mygh.

En anden deltager forklarer, at hun nu kender det politiske spil langt bedre end før:
”På uddannelsen lærte jeg rigtig meget om det politiske ‘game’. Jeg lærte rigtig meget forskellige metoder og virkemidler, der kan bruges for at få et budskab frem, både i tale og på skrift,” forklarer Christel Romsø, som er formand for Regionsbestyrelsen i Nordjylland og samtidig medlem af hovedbestyrelsen i Farmakonomforeningen.

Lyt til medlemmerne og brug din personlige fortælling
”Talentuddannelsen har givet mig et større indblik i betydningen af den personlige fortælling. Det gør jeg meget mere ud af, når jeg skal sige velkommen til nye kolleger eller nye tillidsrepræsentanter. Det er en meget vigtig samtale,” siger Kjell Nilsson, som er lærer og bestyrelsesmedlem i Københavns Lærerforening.

”Tidligere tænkte jeg, at fagforeningen vel var en selvfølge for folk. At det behøvede vi vel ikke tale om. Men vi tænker ikke ens. Derfor er det vigtigt at tale om vores fælles sag og at lytte til folk. Jeg tror altid, jeg har været nysgerrig og omsorgsfuld overfor nye kolleger. Men jeg er blevet mere lyttende. Det er vigtigt, hvis man skal engagere folk mere dybt,” siger tidligere deltager Kjell Nilsson.

Nye netværk, entusiasme, engagement og ideer
Christel Romsø har fået styrket sit håb på fagbevægelsens fremtid.
”Jeg lærte også, at der er håb for fremtiden – og dette var absolut også den bedste oplevelse på uddannelsen. At sidde sammen med 13 andre personer fuld af entusiasme, engagement og ikke mindst fyldt med ideer til, hvordan fagbevægelsen skal se ud i fremtiden.”

Dorthe Sølvkær Ehlers, peger på, ”at vi er mange fagforeninger, og vi står alle i de samme udfordringer og med de samme problemstillinger og indsatser. Sammen kan vi blive stærke. Vi skal samarbejde meget mere om fælles temaer, med en opmærksomhed på, at vi skal have baglandet med.”

Rekruttering og fastholdelse af medlemmer
”På uddannelsen var jeg mest optaget af rekruttering og fastholdelse af medlemmer,” siger Christel Romsø fra Farmakonomforeningen.

”Der er sket meget de senere år med fagbevægelsens image og vores medlemmer. Samt ikke mindst potentielle medlemmers indstilling til fagbevægelsen. Det kan være svært at tiltrække nye medlemmer til organisationerne, men det kan være lige så svært at få eksisterende medlemmer til at deltage mere aktivt, fx ved at dukke op til generalforsamlinger og medlemsmøder”.

”På uddannelsen arbejdede vi rigtig meget med fagbevægelsen som moderne fællesskab – altså hvordan man kan nytænke fagbevægelsen, så vi stadig har vores berettigelse i fremtiden også.”

Kjell Nilsson fra Københavns Lærerforening sætter fokus på et af de aktuelle politiske spørgsmål: ”Fagbevægelsens fremtid handler meget om at få medlemmerne til at bevare troen på, at det nytter noget. Vi skal holde fast i fortællingen om det solidariske samfund, hvor vi hjælper hinanden. Hvis man bliver syg, eller hvis man bliver fyret, skal man kunne opretholde en tålelig tilværelse (…) Din arbejdsgiver har altså et ansvar for, at du har et sundt arbejdsmiljø, og at du er ordentlig uddannet til at klare følelsesmæssigt belastende arbejde, fx at inkludere alle elever i skolen”.

Fra Kasper Skovgaard Pedersen fra Nordea Kreds lyder samme toner.
Jeg syntes, det er vigtigt, at fagforeningen er med til at tage et ansvar for udviklingen af danske lønmodtageres interesser. En udvikling som både indeholder, at vi signalerer en tydelig vilje til at samarbejde om at skabe de bedst mulige resultater, men at vi samtidig vil insistere på at udviklingen foregår under ordentlige vilkår. Jeg mener en stærk fagbevægelse i fremtiden, er med til at skabe stærke løsninger for fællesskabet, og samtidig erkender, at stærke fællesskaber må give plads til individet”, siger Kasper Skovgaard Pedersen fra Nordea Kreds.

Hvorfor meldte deltagerne sig?
En deltager fortæller, hvorfor hun valgte uddannelsen.
”Jeg meldte mig til uddannelsen, da jeg var nyvalgt til hovedbestyrelsen og nyvalgt regionsformand. Under min elevtid havde jeg siddet med i elevsektionens bestyrelse, og da jeg blev udlært, blev jeg valgt ind i regionsbestyrelsen i Nordjylland og kort tid derefter valgt som formand og hovedbestyrelsesmedlem”, siger Christel Romsø fra Farmakonomforeningen.

”Arbejdet med fagpolitik er utroligt spændende og givende og som nyvalgt, føler jeg, at jeg har rigtig meget at byde på, men også rigtig meget at lære, og det var primært det, der fik mig til at melde mig til talentuddannelsen.”

Christel Romsø peger på, at der også er brug for en massiv oplysningsindsats:
”Jeg tror stadig på, at fagbevægelsen kommer til at være stærk i fremtiden, men jeg tror, at det er rigtig vigtigt, at vi bliver bedre til at gøre opmærksom på os selv, som ‘dem der udvikler’, de aktive medspillere der sørger for at arbejdsmarkedet følger med tiden, samtidig med at lønmodtagerne sikres”.

”Derudover tror jeg, det er rigtig vigtig, at traditionen og historien omkring fagbevægelsen bliver givet videre. Alt for mange kender ikke til ‘den danske model’, og de styrker og fordele der er så unikt for det danske arbejdsmarked. Hvis man ikke er klar over dette, ved man formentlig heller ikke, hvor meget det faktisk er værd at kæmpe for.”
”Vi skal have fat i de unge, helt fra folkeskolen. Vi må kunne “byde os til” i undervisningen, et fælles “road show”. Måske kunne man skabe innovation og udvikling i en “tænketank”, som løbende arbejder med nytænkning i forhold til fælles temaer,” siger Dorthe Sølvkær Ehlers fra DSR.

Tilmeldingsfrist for hold 5 med start i februar 2017 er 21. dec. 2016.