Bente Sorgenfrey er netop er blevet genvalgt for en ny treårig periode som formand for hovedorganisationen FTF, der repræsenterer 450.000 offentligt og privat ansatte.
FTF’s kongres har samtidig genvalgt det nuværende forretningsudvalg, og det nye forretningsudvalg består således af:
Formand: Bente Sorgenfrey,
Kent Petersen, Finansforbundet
Anders Bondo Christensen, Danmarks Lærerforening
Elisa Bergmann, BUPL
Christina Durinck, Farmakonomforeningen
Hanne Pontoppidan, Uddannelsesforbundet
Grete Christensen, Dansk Sygeplejeråd
Ghita Parry, Kost & Ernæringsforbundet
Anders Laursen, Gruppen Musik
Jesper K. Hansen, CO10
Majbrit Berlau, Dansk Socialrådgiverforening
Gert Johansen, Konstruktørforeningen
Det nye forretningsudvalg vælger næstformand for FTF på sit førstkommende møde.