Senest ved udgangen af 2017 skal LO og FTF være færdige med at afklare grundlaget for en eventuel ny fælles hovedorganisation med tilsammen 1,5 millioner medlemmer. Det vedtog FTF’s kongres i dag.
Grundlaget skal blandt andet rumme en afklaring af, hvad missionen og visionerne skal være for en sådan ny hovedorganisation, og hvordan det politiske og økonomiske grundlag skal se ud. 
Kongressen vedtog uden ændringer den kongresindstilling omkring udvikling af LO-FTF 2020-projektet, som er udarbejdet af LO og FTF i fællesskab, og som blev vedtaget på LO’s kongres i oktober. 
Vedtagelsen omfatter også en beslutning om at udvikle det strategiske samarbejde mellem LO og FTF i den samme periode, som man arbejder med grundlaget for en ny hovedorganisation. 
Nu udvides det strategiske samarbejde også på uddannelsesområdet bl.a. som en forberedelse til forårets trepartsforhandlinger.
Styrket indflydelse lokalt og centralt
Formand for FTF, Bente Sorgenfrey, siger:
"Det er en historisk beslutning i fagbevægelsen. Jeg er glad for, at FTF’s kongres har vedtaget det fælles grundlag for den videre procesVi skal i gang med noget, som forhåbentlig på sigt kan give fagbevægelsen endnu mere styrke – og sikre nye resultater til medlemmerne". 
"Medlemmerne ER fagbevægelsen. Vi skal være tæt på de tillidsvalgte og medlemmerne og tilpasse vore ydelser og organisationer gennem inddragelse og dialog. l den videre proces er det afgørende, at vi lytter til de bekymringer, der er, og sikrer et levende demokrati, partipolitisk uafhængighed og stor indflydelse både lokalt og centralt." siger Bente Sorgenfrey.
Ifølge kongresbeslutningen skal det nye grundlag omfatte navn, mission og visioner, fagpolitisk grundlag, indsatsområder, politisk struktur, regional og lokal struktur, love og økonomi. 
Det strategiske samarbejde mellem LO og FTF er allerede veludviklet bl.a. med et fælles internationalt udvalg, fælles Bruxelles-kontor og senest med den store fælles kampagne ”Sammen skaber vi værdi” op til foråret folketingsvalg. 
"Vi har brug for langt mere styrke på den internationale bane".
Læs indstilling vedr. LO-FTF, som blev vedtaget på FTF’s kongres i dag