På baggrund af den ekstraordinære flygtningekrise går FTF-prisen på 100.000 kroner til 12 nødhjælpsorganisationers arbejde.
Generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp Andreas Kamm takkede for støtten på FTF’s kongres i dag og understregede i sin tale, at det er afgørende at arbejdsmarkedets parter bidrager til integration af flygtninge på arbejdsmarkedet.
”Tak for jeres donation, FTF-prisen, til indsamlingen til syriske flygtninge. Det er en generøs donation, som har været med til at sikre en flot indsamling,” sagde Andreas Kamm.
”Flygtningekrisen er en konflikt med ufattelige menneskelige tragedier. Mere end 7 mio. er internt fordrevne, og dertil kommer 5-6 mio. mennesker, der er afhængige af international hjælp," sagde Andreas Kamm og rettede en appel til arbejdsmarkeds parter om at styrke indsatsen for integration af flygtninge på arbejdsmarkedet. 
FTF: Vi er klar til at hjælpe igen
"Det er vores håb, at pengene kan bidrage til mere, bedre og hårdt tiltrængt nødhjælp til flygtningene fra den syriske borgerkrig", siger Bente Sorgenfrey, formand for FTF, der er hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte.
"Vi er et stærkt samfund, og vi må, både som samfund og som faglige organisationer, forpligte os og bidrage til at finde holdbare løsninger, for den enkelte og for samfundet," sagde Bente Sorgenfrey i sin beretningstale på kongressen.