Arbejdet med bl.a. Tillidsreformen har vist, at TR kan mangle kompetencer, når det kommer til at bidrage til de store beslutninger i SU og MED arbejdet. Hvis vi vil have indflydelse på fornyelsen af den offentlige sektor og på de private arbejdspladser, skal vi kunne og turde bidrage til beslutningerne.
Som TR forventes du i stigende grad at deltage i strategiske beslutninger, hvor udbyttet for arbejdspladsen og dens overlevelse somme tider må prioriteres højere end hensynet til kollegernes trivsel.
Det stiller nye krav til den måde du udfylder TR-rollen på. Det er nødvendigt, men ikke tilstrækkeligt, at du kan agere som garant for, at kollegerne behandles efter de aftaler der gælder.
Du skal sammen med ledelsen kunne se fremad og konkludere, hvad der det bedste for arbejdspladsens fremtid.
Se kurserne her
Vend fagbevægelsen på hovedet
 
Styrk indsatsen mod chikane og mobning
Mobning og chikane har tit alvorlige konsekvenser for de personer, der bliver ramt af det. Det er organisationens opgave at rådgive medlemmer og tillidsrepræsentanter så godt som muligt.
På kurset får du indblik i den jura, der gælder for chikane og mobning på arbejdspladsen, herunder for seksuel chikane. Du får også indsigt i de arbejdsskader, der kan opstå som følge af mobning og chikane og i mulighederne for at offeret kan opnå erstatning.
Se kurset her:
Grundkursus for nyvalgte TR
Personalejura 1
Sociale medier i ansættelsesretten