Den 2. juli afsendes et hovedkonfliktvarsel til Ryanair af Serviceforbundets formand John Dybart. Varslet sendes til Ryanairs danske advokater og Ryanair i Dublin. Varslet er i overensstemmelse med præmisserne fra afgørelsen i Arbejdsretten.

Hovedkonfliktvarslet gælder både Kastrup og Billund. Det indebærer, at ingen med-lemmer af Serviceforbundet må tage ansættelse for Ryanair på de to baser. Forbundet har p.t. ingen medlemmer på baserne, og derfor er ingen medlemmer trukket ud i strejke. Får forbundet senere medlemmer, som bliver udtaget til strejke, så meddeles dette efter de gældende regler.

Den 2. juli fremsender fagforeningerne varsling af sympatikonflikter til en række arbejdsgiverorganisationer og virksomheder. En sympatikonflikt skal varsles ad to omgange.

Den 9. juli kan LO efter planen sende det andet sympatikonfliktvarsel af LO gældende Kastrup Lufthavn til Dansk Arbejdsgiverforening og andre arbejdsgiverorganisationer.

Den 18. juli forventes det, at hovedkonflikten og sympatihandlingerne træder i kraft ved arbejdsdagens begyndelse i Kastrup Lufthavn. Ønsket er fortsat, at Ryanair aftaler danske overenskomster, og at konflikterne ikke bliver nødvendige.

Ryanairs hasteklage til Arbejdsretten

Ryanair afleverede en hasteklage Arbejdsretten og LO, den 1. juli, umiddelbart efter offentliggørelsen af Arbejdsrettens afgørelse om lovligheden i hovedkonflikten og sympatikonflikterne. Den 2. juli har Ryanair dog meddelt til Arbejdsretten, at klagen ikke er en hasteklage.

Hvad sker i forhold til Billund

Sympatihandlingerne varsles for Kastrup Lufthavn, men Arbejdsrettens dom betyder, at fagforeningerne lovligt også kan indlede sympatikonflikter i Billund, hvor Ryanair også har en base. Fagbevægelsen har dog indtil videre valgt at sympatihandlinger alene igangsættes i Kastrup Lufthavn. Derefter afventer vi, hvordan Ryanair konkret reagerer, og vurderer hvordan de næste skridt skal være. Fagforeningerne og LO har i første omgang valgt at varsle sympatihandlinger alene i Kastrup, fordi det er vurderingen, at der er størst opbakning til sympatihandlingerne her. Spørgsmålet om konflikternes omfang vil LO og fagforeningerne vurdere løbende.

Hvad gør LO

Fagforeningerne og LO følger den oprindelige plan. Først varsles hovedkonflikterne og sympatikonflikterne, derefter vurderer vi, hvad Ryanair konkret gør, inden vi vælger vores næste skridt. Målet for LO er fortsat, at opnå en overenskomst for det personale, Ryanair har baseret i Danmark, og LO vil vurdere sagen løbende i den kommende tid. Vi vil som udgangspunkt ikke forholde os til, hvad Ryanair siger, men hvad Ryanair gør. Det er den ansvarlige fremgangsmåde i sagen.

Se faktaark (pdf)
Se tidslinje og miniordbog (pdf)

Kontakt: Peter Koch Palshøj, kommunikationskonsulent LO, tlf. 61 15 02 10