LO har fremsendt sine bemærkninger til en eventuel fremtidig frihandelsaftale mellem EU og Kina.

150629 HPA Høringssvar vedr. eventuel fremtidig frihandelsaftale mellem EU