Regeringen har i dag fremlagt deres pejlemærker for fremtidens offentlige sektor.
LO og FTF er enige i, at der er gode muligheder for at gøre en god offentlig sektor endnu bedre. Forudsætningen er, at der sikres tilstrækkelige ressourcer, så der er en fornuftig sammenhæng mellem opgaver og ressourcer. Der er behov for at løfte kvaliteten og finde nye, effektive løsninger gennem et stærkt og tæt samarbejde i den offentlige sektor.
Regeringens udgangspunkt er, at den offentlige sektor hele tiden må forbedre og forny sig, så den kan levere den kvalitet, der matcher behovet og fremtidens udfordringer.
LO og FTF peger på, at der er oplagte muligheder for forbedringer: Ikke mindre end 75 pct. af de offentligt ansatte melder i en ny undersøgelse, at de mødes med stigende krav om dokumentation i deres arbejdsdag. Samtidig siger 79 pct., at de oplever øget arbejdsmængde.

Derfor er det også positivt, at Regeringen i oplægget fremhæver, at de syv principper fra Tillidsreformen,  skal sætte retningen for moderniseringen og udgøre en fælles ramme, der kan rumme de mange forskellige initiativer, som sættes i værk i den offentlige sektor. Men der er også behov for at sætte et stærkere fokus på udviklingen:

”Vi skal rykke mere på tillidsdagsordenen for at det virkelig gør en forskel. Vi har derfor sammen med LO netop tilbudt, at der i forlængelse af aftalen om tillidsreformen udvikles et stærkere og mere forpligtende partnerskab om udvikling af den offentlige sektor, hvor de faglige organisationer sammen med regering og de offentlige arbejdsgivere sætter turbo på nye måder at styre og udvikle den offentlige sektor og samtidig afskaffer utidigt bureaukrati. Det kan fx ske gennem en trepartsaftale”, siger FTF’s formand Bente Sorgenfrey.

Regeringens pejlemærker skal ligesom tillidsreformen sikre større fokus på mål og resultater frem for detailstyring. Målene skal nås med udgangspunkt i dialog, tillid og ansvar. Det glæder LO’s formand Haralds Børsting, at regeringen fastholder perspektivet i de syv principper og vil gøre endnu mere:
’Vi er enige med regeringen i, at der fortsat skal ske en modernisering af den offentlige sektor. For mig er det afgørende, at vi fastholder princippet om, at moderniseringsgevinsterne sendes tilbage til den offentlige sektor for at sikre en fortsat udvikling der. Og som LO og FTF netop har fremlagt i vores kampagne ”Sammen skaber vi værdi” mener vi ikke, at det kan ske inden for rammerne af nulvækst. Vi vil gerne bidrage til at udvikle den offentlige sektor så vi frigør ressourcer og sætter fagligheden i fokus. Det vil gøre godt både for medarbejderne og danskerne”  siger LO’s formand Harald Børsting.
Regeringen fremhæver, at de offentlige ansatte er den vigtigste ressource i det danske velfærdssamfund. Medarbejdernes afgørende betydning bekræftes også af det netop offentliggjorte innovationsbarometer fra Center for Offentlig Innovation, der tager temperaturen på udviklingen af den offentlige sektor. Her fremgår det, at 86 pct. af innovationerne i den offentlige sektor har medarbejderne i en nøglerolle.

Ifølge LO og FTF er der dog fortsat en del at gøre for at få principperne i tillidsreformen bredt ud i den offentlige sektor – fra top til bund. Der er et stort behov at sætte ekstra skub i den konkrete udvikling af arbejdsgange, dokumentation og få omsat ny viden til praksis. Det kan bedst ske i et udbygget samarbejde på de offentlige arbejdspladser og i MED-udvalgene, hvor ledelser og medarbejdere sammen drøfter mål og nye initiativer.
For yderligere information kontakt: 
kommunikationschef Kenneth Thue Nielsen (LO) tlf. 2159 3387  eller 
kommunikationschef Flemming Andersen (FTF)  tlf. 4036 8804.