? Praktikpladser er den største udfordring for erhvervsuddannelserne. Derfor er det vigtigt, at de tal vi bruger, når vi diskuterer problemet, er præcise. Det er glædeligt, at det forslag som LO kom med i forbindelse med vækstpakken om at kontakte de unge i praktikpladskøen, nu giver et mere nuanceret billede, siger LO-sekretær Ejner K. Holst.

Men de nye tal har ikke ændret på udfordringerne på praktikpladsområdet.

? Alt for få tager en erhvervsuddannelse.  Hvis ikke virksomhederne kommer et gear op, når det drejer sig om at skabe flere praktikpladser, så der uddannes flere, vil vi i løbet af få år mangle tusinder af faglærte.

For få unge vil være faglærte
I dag er 12.000 færre i gang med en erhvervsuddannelse end i 2008, når man ser bort fra sundhedsuddannelserne. Alene på bygge- og anlægsområdet er der 6.000 færre lærlinge.

? Det er faglærte, vi allerede nu kan mærke, ikke er blevet uddannet. Samtidig peger evalueringen af praktikcentrene på, at 35 procent helt har forladt erhvervsuddannelserne tre måneder efter, de afsluttede deres grundforløb og skulle begynde i praktik.

Virksomhederne må skaffe flere pladser
? Det er rigtig godt, at vi har skabt mulighed for, at de allerfleste kan få en praktikplads eller kan fortsætte uddannelsen i praktikcenter, men vi skal gøre det meget bedre. Vejen til flere faglærte de kommende år er, at virksomhederne skaber praktikpladserne her og nu, siger Ejner K. Holst.

Undervisningsministeren har for nylig indbudt arbejdsmarkedets parter til drøftelser af praktikpladssituationen. Disse drøftelser er i fuld gang.

? Vi ser frem til, at få løst det resterende praktikpladsproblem, men også at få skabt en lang række nye praktikpladser så målsætningen om, at 30 procent af en ungdomsårgang skal tage en erhvervsuddannelse, kan blive opfyldt, siger Ejner K. Holst.

Kontakt: Pressekonsulent Anette Bindslev, tlf. 23 38 42 14.