? Det er rigtig dejligt, at praktikcentrene hjælper de unge til at blive i deres uddannelse i stedet for at springe fra. Det viser, at vi gik den rigtige vej, da vi etablerede vekseluddannelsen 2,0, siger LO-sekretær Ejner K. Holst i en kommentar til en ny midtvejsevaluering, udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) for Undervisningsministeriet.

De nye praktikcentre blev etableret pr. 1. september 2013 og erstattede den tidligere skolepraktik. Formålet med centrene er at være en ramme for de elever, der ikke selv kan finde en hel praktikplads. Via centrene kan de stykke deres praktik sammen af kortere aftaler i flere virksomheder.

? Det glæder mig, at mange praktikcentre arbejder systematisk på at få eleverne ud i aftaler, der passer til det sted, de er nået til i uddannelsen, siger Ejner K. Holst.

Praktikcentrene skal udnytte potentiale
En anden rapport fra Undervisningsministeriet i denne uge viser, at der er et meget stort potentiale for at skabe flere praktikpladser. Rapporten peger både på, at der er mulighed for at skabe mange flere hele aftaler, men også flere korte aftaler. Dette opfordrer Ejner K. Holst til, at praktikcentrene tager fat på at få udnyttet.

? Mange af de virksomheder, der indgår i rapporten, kan måske ikke tage en hel lærling eller elev, men der er masser af muligheder for sammen med praktikcentrene at have en elev eller lærling i en kortere periode, siger Ejner K. Holst.

40 pct. har været i ude i en kort aftale efter grundforløbet
EVA?s nye rapport viser, at 40 pct. af eleverne på praktikcentrene har været ude i en kort aftale i løbet af de første seks måneder efter deres grundforløb og 20 pct. har fået en aftale for resten af uddannelsen. Samtidig viser rapporten, at der er sket en reduktion i virksomhedsforlagt undervisning, hvor eleven får undervisning ude i en virksomhed. Her får eleven ingen løn, men må heller ikke deltage i produktionen.

? Det er meget glædeligt, at der er sket en reduktion i virksomhedsforlagt undervisning. Der har været et omfattende misbrug af denne ordning, hvor eleverne blev udlånt som gratis arbejdskraft, ofte i spidsbelastningsperioder eller på skæve tidspunkter. Det skal der sættes en stopper for.

EVA-rapporten giver samlet set et godt billede af praktikcentrenes udvikling det første år af deres levetid og peger både på områder, der fungerer godt og områder, hvor der bør ske forbedringer.

? Nu skal vi diskutere rapporten og se, om der skal justeres nogle steder. Og så skal vi have sikret elevernes rettigheder også i praktikcentret. Det skal være helt tydeligt, hvad kravene er, hvordan det sikres, at eleverne lærer alt det, de skal, og hvordan vi håndterer konflikter, siger Ejner K. Holst.

LO opfordrer parterne omkring praktikcentrene til grundigt at diskutere rapporten og planlægger at tage initiativ til at samle praktikcentre og faglige udvalg til en erfaringsudveksling i løbet af foråret.

Kontakt: pressekonsulent Anette Bindslev, tlf. 23 38 42 14.