Professionshøjskolerne uddanner og videreuddanner især offentligt ansatte som eksempelvis socialpædagoger, professionsbachelorer i offentlig administration og sygeplejersker og er dermed helt centrale i udviklingen af den offentlige sektor.

? Jeg er meget glad for igen at få bekræftet, at vi er enige om retningen, nemlig at professionshøjskolerne skal have et endnu tættere samarbejde med det arbejdsmarked, der ansætter de studerende fra professionshøjskolerne, det vil sige især den offentlige sektor, siger LO-sekretær Ejner K. Holst.

? Desuden er vi enige om, at professionshøjskolerne skal holde fast i sit ?DNA?, der er den praksisnære undervisning. Professionshøjskolerne skal ikke udvikle sig til mini-universiteter, hvor teori er vigtigere end den konkrete kontakt og service til borgerne.

Forslag til regeringens kvalitetsudvalg

De fem organisationer sendte allerede sidste år 19 forslag til styrkelse af professionshøjskolerne til regeringens Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser. På mødet i dag diskuterede organisationerne, hvordan man i fællesskab kan arbejde videre med og udmønte disse forslag.
Blandt de vigtigste emner var:

  • Samarbejdet mellem uddannelserne og arbejdsmarkedets parter om udvikling af uddannelserne
  • Stærkere uddannelses- og praktikforløb
  • Professionshøjskolernes forsknings- og udviklingsindsats, herunder vidensformidling.

Nu går vi i maskinrummet

? Jeg ser frem til det videre arbejde, hvor vi nu går i maskinrummet og arbejder mere konkret med udmøntningen af forslagene. Hvis den offentlige sektor skal være endnu dygtigere i fremtiden, kræver det kompetenceudvikling af medarbejderne, og her spiller professionshøjskolerne en helt afgørende rolle, siger Ejner K. Holst.

40 pct. af LO?s medlemmer er offentligt ansatte, og når de skal videreuddannes, foregår det i høj grad på professionshøjskolerne.

Kontakt: Pressekonsulent, Anette Bindslev (LO) ? tlf. 23 38 42 14.