Er de ansatte på privatdrevne plejehjem mindre sammen med beboerne end på kommunale plejehjem? Er beboerne lige så tilfredse? Er medarbejderne mere syge? Er omkostningerne mindre? Og hvordan adskiller erfaringerne fra plejesektoren sig fra daginstitutionsområdet? Det og meget mere vil et nyt og omfangsrigt forskningsprojekt undersøge over de næste to år.
Siden produktivitetskommissionen i februar slog til lyd for at øge udliciteringen af bløde velfærdsområder, er den blevet mødt med skarp kritik fra bl.a. forskere og de faglige organisationer. Hovedparten af kritikken er gået på, at den eksisterende viden om effekterne af udlicitering af bløde velfærdsområder både er for begrænset og for tvetydig til at kunne generalisere ud fra.

Dette videnshul vil med et nyt stort forskningsprojekt nu blive fyldt. Projektet ledes af RUC i samarbejde med Aarhus Universitet, Aalborg Universitet, Københavns Universitet, CBS og KORA (Det Nationale Institut for Kommuner og Regionernes Analyse og Forskning) og er budgetteret til at koste ca. 6 millioner kroner, hvoraf FTF støtter med en halv million. Blandt de andre sponsorer kan tælles De Kommunale Chefforeninger, CS, Dansk Sygeplejeråd, Socialrådgiverne, RUC og BUPL, 3F, FOA. Dansk Industri (DI) og Dansk Erhverv, der begge er store fortalere for mere udlicitering, er også inviteret med i projektet, men de har endnu ikke afgjort, hvordan et eventuelt samarbejde kan indrettes.
Stor mangel på viden om udlicitering af bløde velfærdsopgaver
Ole Helby Petersen, der forsker i offentlige-private partnerskaber på RUC, skal lede undersøgelsen. Han fortæller, at projektet adskiller sig fra tidligere studier i både omfang og dybde. Undersøgelsen vil eksempelvis inddrage registerdata om medarbejdernes sygedage, medicinforbrug og indkomst. Og modsat tidligere studier, der primært har fokuseret på et enkelt plejehjem eller to, vil forskerne denne gang trække på erfaringer fra en lang række plejehjem, ældreboliger, børnehaver, vuggestuer m.m. Eksempelvis vil samtlige ældreboliger og plejehjem på tilbudsportalen få mulighed for at deltage via en spørgeskemaundersøgelse.
”De eksisterende undersøgelser, som Produktivitetskommissionen bygger sine anbefalinger på, består mestendels af enkelte case-studier, der typisk er lavet af konsulentvirksomheder og ikke af forskere. De er ikke fyldestgørende nok til at kunne give en troværdig vurdering af, hvad effekterne af udlicitering vil være i andre kommuner eller på andre områder. De kommende rapporter vil derimod give politikerne og andre beslutningstagere et reelt og troværdigt grundlag at vurdere ud fra”, siger Ole Helby Petersen.
Viden og ikke ideologi skal bestemme graden af udlicitering
Formand for FTF, Bente Sorgenfrey, er enig med Ole Helby Petersen. Hun forklarer, at FTF støtter projektet, fordi udlicitering først bør ske, når og hvis der er klare beviser for, at det er i borgernes interesse og bør aldrig ske ud fra ideologiske hensyn.
”Det er vigtigt, at det omfang og den måde vi udliciterer offentlige opgaver på, bygger på solid viden. Vi skal ikke eksperimentere med hverken de ældres omsorg eller skolebørnenes undervisning i et ideologisk projekt om at gøre den offentlige sektor mindre. På den anden side skal vi jo heller ikke afvise, at privat opgaveløsning kan være en mulighed, hvis det kan dokumenteres, at det samlet set kan give god mening. Derfor støtter vi projektet,” siger hun.
Projektets resultater vil løbende blive offentliggjort i 10-12 delrapporter. De første rapporter vil indeholde en oversigt over eksisterende studier på området, og vil efter planen ligge klar allerede i sensommeren 2014. Derefter vil forskerne fremlægge resultaterne af deres egne undersøgelser på ældreområdet og daginstitutionsområdet – sandsynligvis i begyndelsen af 2015.