Hvorfor deltager du i uddannelsen?
”Jeg vil gerne være bedre til at begå mig fagpolitisk – uden at provokere unødvendigt. Det kan jeg nemlig godt komme til. Jeg vil forbedre og styrke min argumentation med fakta og blive bedre til at præcisere mit budskab.”
”Jeg ønsker at fortsætte med mit fagpolitiske arbejde. Jeg vil gerne være en tydelig stemme i fagbevægelsen, der har noget på hjerte.”

Hvad er din foreløbige oplevelse af uddannelsen?
”Efter første modul har jeg lært rigtig meget. At have helt styr på fakta, så man ikke kommer frem med påstande, som andre let kan skyde ned. Man skal heller ikke lade andre tage æren for ens arbejde, hvilket jeg fx oplevede for nylig. Her hjalp uddannelsen mig til at stå fast.”
”Det er rigtig godt at afprøve sine argumenter på de andre deltagere og på den måde få styrket sin argumentation. Det er rigtig interessant at opleve, at vi som sygeplejersker, pædagoger og bankansatte faktisk har meget til fælles – fx i vores argumentation mod besparelser, der i alle tre tilfælde rammer mennesker, patienter, børn og kunder.”
Vigtigt at være mål- og løsningsorienteret
Hvad håber du at få ud af uddannelsen?
”Hvis jeg vil nå et mål, hvordan kommer jeg så derhen? Hvilke hindringer står i vejen? Hvilke samarbejdspartnere kan jeg bruge? Hvordan får jeg andre med på ideen? Det duer ikke bare at komme med krav. Man skal også have en løsning med samtidig. Det er vigtigt.”
Hvilke tanker har du gjort dig om, hvad fagbevægelsen skal blive bedre til for fortsat at være stærk i fremtiden?
”Vi har brug for mere markante profiler, der er lidt mere aggressive ud af til og kæmper mere. Vi skal ikke acceptere et nej. Ved sidste OK-forhandling handlede det for meget om at få afværget angreb, i stedet for at vinde vores egne sager.” 
Hvad er din største sejr som fagligt aktiv?

”Som TR var jeg med til at få annulleret en afskedigelse af en sygeplejerske. Det er jeg meget stolt af. Ledelsen brød en aftale om afskedigelser, og der gik jeg til ledelsen og fik fyringen annulleret.”