Hvorfor deltager du i uddannelsen?
”Jeg vil gerne blive en bedre fagpolitiker. Det er lidt en personlig ting, der handler om, at få en afklaring af, om fagpolitik er vejen frem for mig. Jeg har altid interesseret mig for politik generelt, og da jeg blev TR i 2008, blev jeg meget interesseret i det fagpolitiske. Så det handler meget om den personlige afklaring, om hvor vidt jeg vil stille op til valg – fx som Fælles-TR eller frikøbt politiker.”
Hvad håber du at få ud af at deltage?
”At jeg bliver dygtigere til det fagpolitiske og det kommunikative. Hvordan man fremlægger en sag, så den bliver politikskabende og får interesse for kolleger, ledelse, politikere og medier. Vi arbejder jo i et politisk felt, der er politisk bestemt. Så hvis vi vil rykke på noget, er vi nødt til at rykke på det politiske plan også. Her handler det om at få gjort sagen politisk.”
Hvad er din foreløbige oplevelse?
”Det har været helt vildt spændende og interessant. Jeg sidder i en netværksgruppe med aktive fra Finansforbundet og BUPL. Både i uddannelsen og i netværksgruppen er man nødt til at argumentere og gøre det grundigt, så de andre forstå det. Man kan være kritisk over for de andres argumenter og omvendt. Det er meget lærerigt at diskutere med andre faggrupper.”
Fagbevægelsen skal turde at stå sammen
Hvad har du foreløbig lært?
”Når man fremlægger en sag er den personlige historie vigtig. Hvorfor vil jeg fortælle om det her problem? Jeg har eksempelvis haft et indlæg på DSR’s hjemmeside, der fik 4-5.000 likes og flere hundrede skrev beskeder nedenunder, fordi jeg fik fremlagt min personlige historie og derefter kom frem til, hvad sagen handler om rent fagligt og politisk.”
Hvilke tanker har du gjort dig om, hvad fagbevægelsen skal blive bedre til for fortsat at være stærk i fremtiden?
”Det handler om, at vi skal turde stå sammen – også når det gør ondt. Vi har ikke været gode nok til at støtte op omkring hinanden. Det er vi nødt til at gøre bedre. Og så skal vi ikke støtte bestemte politiske partier, men i stedet fokusere på vores fag, uddannelse og beskæftigelse mv.”