Fagbevægelsen har brug for nye talenter, der vil vise lederskab og kan gøre sig gældende i debatter og diskussioner lokalt og nationalt – organisatorisk og offentligt, mener FTF, der har udviklet uddannelsen i samarbejde med Dansk Sygeplejeråd, BUPL og Finansforbundet. Første hold af talentuddannelsen udgøres af 16 fagligt aktive fra de tre organisationer.
Formand for FTF, Bente Sorgenfrey, håber, at mange fagligt aktive vil tilmelde sig uddannelsen.
”Det er centralt, at fagbevægelsen plejer sine spirende talenter og hjælper dem frem, der vil gøre en forskel. De skal sammen med medlemmerne bære fagbevægelsen fremad og ikke bare sikre dens overlevelse, men også forny dens styrke, som Danmarks mest betydningsfulde sociale bevægelse”, siger Bente Sorgenfrey.
Deltagere udveksler erfaringer om fagligt arbejde
De første deltagere er bl.a. fagligt aktive pædagoger, sygeplejersker og bankansatte, og de er begejstrede for uddannelsen. Deltagerne fremhæver især de tværfaglige netværk og lærerige diskussioner med andre faggrupper, hvor argumenterne afprøves, som meget lærerige. Flere af deltagerne overvejer at stille op til valg som fx faglig sekretær, fællestillidsrepræsentant eller som leder i forbundet eller i lokalafdelingen.
På uddannelsen lærer deltagerne om kommunikation, strategi, organisation og analyse. De får konkrete redskaber til at sætte deres personlige historie i spil og bruge den aktivt i deres argumentation over for kolleger, ledelse, politikere og medier/journalister.
”Fagbevægelsens vigtigste ressource er medlemmerne, og på uddannelsen lærer deltagerne, hvordan man aktiverer kollegerne i de faglige kampe og i det politiske arbejde”, fortæller kursusansvarlig og konsulent i FTF, Pil Christensen.
Ekspert: Et klogt træk
Ekspert i ledelse og organisering, Karsten Brask Fischer, der rådgiver ledere og tillidsfolk i kommuner og virksomheder, mener, at den nye uddannelse er et klogt træk fra en fagbevægelse, som på flere fronter er sat under pres.
”Fagbevægelsen skal i de kommende år og årtier skabe sig en platform som en social og legitim bevægelse. Det klassiske fokus på magt og politik skal erstattes af et fokus på meningsdannelse, strategier og kapacitet”, siger han.
En talentuddannelse vil kunne være et første skridt i en sådan forandringsproces, mener Karsten Fischer.
”Læringen og effekten skabes jo først, når deltagerne i uddannelsen får mulighed for at arbejde med den tillærte tilgang i forbund og afdelinger. Derfor er uddannelse ikke nok”, mener han.
”Det nye og det unge er ikke altid vellidt. De unge ledere skal derfor også rustes til at agere blandt de ældre og etablerede leder i fagbevægelsen. Det er ikke nok at have alle de rigtige svar og metoder. Det er afgørende, at de unge talenter kan navigere i et ledelsesrum med etablerede faglige ledere. Det handler både om ledelse indad og udadtil. Og det handler om, at man tør udvise lederskab i praksis – i stedet for blot at snakke om det”.
Deltager på Folkemødet på Bornholm
At afprøve teori og metoder ude i virkeligheden er også en del af den nye uddannelse. Med udgangspunkt i deltagernes egne interesser, deres organisationers udfordringer og dem selv som fagligt aktive, planlægges som del af uddannelsen en række arrangementer på Folkemødet på Bornholm i juni. Her skal deltagerne aktivt bruge de metoder og redskaber, som de har tilegnet sig på kurset.
FTF håber, at man i FTF-organisationerne vil se den nye uddannelse som en mulighed for at opdyrke nye talenter til det faglige arbejde og samtidig styrke de aktive folk, man allerede har.
”Kurset er for alle nyvalgte i FTF-organisationer samt fagligt aktive, der har potentiale og stort engagement i organisationens politiske arbejde. Det kan også være personer med få års anciennitet som tillidsrepræsentant eller personer, der er aktive i en kredsbestyrelse eller anden bestyrelse i organisationen”, siger Pil Christensen.