Hvorfor deltager du i uddannelsen?
”Jeg synes fagpolitisk arbejde er sindssygt spændende. Det er spændende at tale sit fag op. Formanden for BUPL Østjylland foreslog mig kurset. Der er rigtig mange ældre i BUPL Østjylland, og de har nok en plan på mine vegne om, at jeg skal blive tillidsvalgt på et eller andet tidspunkt, og den vogn er jeg hoppet med på, fordi jeg synes, det kunne være sindssygt spændende at være forkæmper for faget.”

Hvad er din foreløbige oplevelse?
”Noget, der har været rigtig godt ved kurset, er, at vi er blevet inddelt i netværksgrupper på tværs af organisationerne. Det har nedbrudt nogle barrierer. Det er eksempelvis blevet lettere bare at ringe til hende fra Finansforbundet, der sidder med i kredsbestyrelsen, og spørge ind til, hvordan de gør forskellige ting. Der er kommet mere solidaritet omkring det at være i fagbevægelsen.”
”Det fedeste indtil videre har været arbejdet med historiefortælling – at bygge en god tale op. Hvordan man får folk til at lytte og blive engagerede. Det har jeg taget med mig og allerede inkorporeret i mit daglige arbejde.”
De faglige organisationer kan lære meget af hinanden
Hvad skal fagbevægelsen blive bedre til for også at være stærk i fremtiden?
”Vi skal huske på, at fagbevægelsen er til for medlemmerne – ikke for sig selv. De faglige tillidsvalgte skal blive bedre til at lade medlemmerne være med til at definere de forskellige politikker. Medlemmerne skal føle, at de er en del af et fællesskab.”
”En af fagbevægelsens store udfordringer er, at de færreste medlemmer har haft reel indflydelse på, hvad de valgte repræsentanter ovre i forbundet skal mene og diskutere. Jeg er meget interesseret i nytænkning af tillidsrepræsentantens rolle – hvordan tillidsrepræsentanten eksempelvis kan gøre afstanden mellem politik og medlemmer kortere, og om uddannelsen til tillidsrepræsentant er god nok. På kurset har vi eksempelvis talt om de forskellige tillidsrepræsentantuddannelser. Og hos Finansforbundet afslutter de eksempelvis uddannelsen med en eksamen og har generelt en meget grundigere uddannelse end hos BUPL. Der kunne vi måske godt lære noget af de andre forbunds måde at gøre tingene på.”