Hvorfor deltager du i uddannelsen?
”Jeg er rigtig glad for at sidde i bestyrelsen og for FTR-arbejdet, så det vil jeg på sigt gerne involvere mig endnu mere i. På sigt tænker jeg derfor også på at stille op som faglig sekretær, og det håber jeg også, at uddannelsen kan styrke mig i. Herudover håber jeg på at få mere viden og nogle metoder til at sætte projekter i gang og høre om, hvordan de arbejder i de andre faglige organisationer. Eksempelvis hvordan de arbejder med uddannelsen til tillidsrepræsentant.”

”Og så er jeg interesseret i at finde ud af, hvorfor nogle medlemmer melder sig ud. Hvad det er, pædagoger har brug for i forhold til at være i en faglig organisation. Hvordan vi i fagbevægelsen bliver bedre til at reklamere for gevinsterne ved at være i en faglig organisation. Og hvordan tillidsrepræsentanterne ude på institutionerne bedst bliver klædt på til at formidle det.”
Den personlige fortælling
Hvad er din foreløbige oplevelse af kurset?
”Det fungerede rigtig godt, at vi lagde ud med at fortælle om vores virke, vores hverv og vores specifikke erfaringer med det faglige arbejde. Så selvom jeg først tænkte, at Finansforbundet lå ret langt fra mit fag, så fandt vi hurtigt ud af, at vi alle står med de samme problematikker. Jeg tænker, at i og med at vi kommer fra forskellige fag, er vores tilgang til problematikkerne også forskellige, og det kan vi alle sammen drage nytte af.”
”Her første gang fokuserede vi på at gøre fagbevægelsen mere vedkommende via personlige fortællinger. Som pædagog har jeg selvfølgelig allerede arbejdet en del med fortællinger, men jeg blev bedre til at få struktureret en fortælling, hvor jeg rent faktisk får budskabet frem. Det har været lidt en udfordring for mig, så det var rigtig godt at arbejde med.”
Hvad skal fagbevægelsen blive bedre til for også at være stærk i fremtiden?
”Jeg synes, at de forskellige forbund skal blive bedre til at arbejde sammen. Det er vi nødt til, hvis vi skal sætte os igennem på den samfundspolitiske dagsorden. Og så tænker jeg, at fagbevægelsen skal blive bedre til at brande sig selv. At vi i organisationerne skal blive bedre til at komme ud med budskabet om, at vi står stærkere, når vi står sammen. Og så synes jeg, vi skal være mindre ydmyge om vores resultater. Vi må godt pral lidt mere.”