Hvorfor deltager du i uddannelsen, og hvad er dine fremtidsplaner med uddannelsen?
”Jeg håber, at blive mere kvalificeret til at varetage det fagpolitiske arbejde i Finansforbundet og udvikle det samtidig. Jeg vil arbejde med at styrke kommunikationen med vores medlemmer og på den måde gøre vores arbejde mere nærværende og relevant for dem. Her kan FTF’s talentuddannelse styrke mine kommunikative kompetencer.”

”Det handler bl.a. om at sikre fagbevægelsen en plads i vores medlemmers bevidsthed, så fagbevægelsen også er relevant for vores medlemmer i fremtiden.”
Hvad er din foreløbige oplevelse af uddannelsen?
”Jeg havde en skepsis i forhold til, om vi som deltagere har nok tilfælles – at vi måske er for forskellige. Men den skepsis er blevet gjort til skamme. Som en del af uddannelsen er jeg med i en netværksgruppe sammen med sygeplejersker og pædagoger, og vi har de samme udfordringer. Mange medlemmer kender ikke til fagbevægelsens sejre og fortjenester. De tager måske overenskomstens rettigheder for givet. Der skal vi være fællesskabs-skabende. Vi skal kunne være der for fællesskabet og sørge for, at medlemskabet af fagforeningen giver mening for den enkelte.”
”Vi udfordrer hinanden i min netværksgruppe og giver hinanden nye vinkler på det at lave fagligt arbejde. Fx hvordan man taler med kollegerne om fagforeningen og overenskomster mv. Vi giver hinanden gode råd og stiller de frække spørgsmål, så man bliver forstyrret i sit verdensbillede, og det er rigtigt godt!”
Styrk den enkelte ved at styrke fællesskabet
Hvilke tanker har du gjort dig om, hvad fagbevægelsen skal blive bedre til for fortsat at være stærk i fremtiden?
”Vi kan styrke den enkeltes muligheder og vilkår ved at have et stærkt fællesskab. De individuelle gode vilkår kan ikke eksistere uden et stærkt fællesskab. Der skal vi blive bedre til at lytte til medlemmerne, deltage i deres hverdag og deltage i debatten. Vi skal ikke hænge fast i tidligere tiders fagbevægelses måder at gøre tingene, men tænke nyt.”
Hvad er din største sejr som fagligt aktiv?
”Det har været nyt for os med massefyringer i den finansielle sektor. Der har vi hjulpet vores medlemmer godt på vej. Vi har faktisk hjulpet dem ud af sektoren via kompetenceafklaring og mere uddannelse. Det er vigtigt at have en plan B.”