Hvorfor deltager du i uddannelsen, og hvad er dine fremtidsplaner med uddannelsen?
”Jeg blev spurgt, om jeg ville deltage, og sagde ja, fordi jeg synes, det er spændende at blive klogere på FTF, fagbevægelsen og samtidig få nogle redskaber til at styrke mit eget faglige arbejde.”

Hvad håber du at få ud af at deltage?
”Jeg vil gerne have et større netværk i FTF-forbundene, så jeg kan videnudvikle og blive klogere på det faglige arbejde, og desuden bruge hinanden som sparringpartnere.”
”Jeg ser ikke uddannelsen som en løftestang for at blive leder. Det er ikke målet for mig med at deltage i uddannelsen.”
Hvad er din foreløbige oplevelse?
”Jeg er blevet udfordret på mine egne synspunkter. Vi er meget forskellige i FTF-forbundene. Det er positivt at blive udfordret. I Finansforbundet repræsenterer vi mange fag og uddannelser, alt fra bankrådgivere til ph.d.er i statistik, mens de andre forbund er meget orienteret på fagets vegne. Der er jeg nok i højere grad orienteret mod de forskellige medarbejderes problemstillinger og ikke så meget mod at styrke et specifikt fag, som fx pædagog eller sygeplejerske.”
Kompetenceudvikling og uddannelse er afgørende
Hvilke tanker har du gjort dig om, hvad fagbevægelsen skal blive bedre til for fortsat at være stærk i fremtiden?
”Vi skal blive bedre til at fortælle om, hvad vi kan og allerede gør, og hvad vi vil fremadrettet. Vi skal ikke være så bagud skuende, hvor man lever lidt på de gamle meritter. Vi skal fortælle, hvad vi kan bidrage med i fremtiden. Her er kompetenceudvikling og uddannelse afgørende.”
Hvad er din største sejr som fagligt aktiv?
”At hjælpe de enkelte medlemmer til et godt resultat i en svær situation i dialog med ledelsen. Men også den del, der handler om at få nye medlemmer. At fortælle nogle historier om, hvad vi som fagforening kan byde ind med og er gode til, og derigennem få flyttet nogle holdninger. Jeg oplever, at nogle mennesker har en lidt unuanceret opfattelse af fagforeninger, og her skal vi fortælle om, hvad vi kan bidrage med.”