Regeringen har sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance indgået en aftale om en reform af sygedagpengesystemet.
Aftalen betyder, at sygedagpengeperioden på 52 uger bliver halveret for cirka 14.700 syge borgere, viser tal fra Beskæftigelsesministeriet, der har vurderet, hvilke konsekvenser den nye aftale får for syge borgere.
14.700 personer vil efter fem måneder komme ned på en ydelse, som svarer til kontanthjælp, "som dog er uafhængig af ægtefælles indkomst og eventuel formue", skriver Beskæftigelsesministeriet i en email sendt til Avisen.dk. Det er 5.400 personer mere end først antaget, som nu risikerer at miste deres sygedagpenge efter blot fem måneders sygdom, mens andre syge fortsætter på høj ydelse.
I dag har man ret til sygedagpenge i max 52 uger, hvis man ikke er omfattet af forlængelse. Det loft afskaffes med den ny aftale, der sikrer nogen syge flere penge i længere tid, mens tusinder af andre syge danskere helt vil miste deres sygedagpenge og ender på en ydelse svarende til kontanthjælp.
”Vi er endt med et værre resultat, end det regeringen havde spillet ud med. Nu risikerer syge allerede at få stoppet deres sygedagpenge efter fem måneder og blive sat ned på kontanthjælpsniveau og miste 7.000 kr. om måneden. Vi synes, at så længe man er syg, skal man behandles ens, og så kan alle måske leve med en lidt lavere ydelse, som vi har foreslået”, siger Bente Sorgenfrey, der som formand for FTF repræsenterer mere end 450.000 privat og offentligt ansatte.
Nogen syge får mere i længere tid
De nye regler vil betyde, at så snart sygedagpengemodtageren overgår til et jobafklaringsforløb, vil han eller hun få stoppet deres sygedagpenge og blive sat ned på en kontanthjælpssats.
For de syge mennesker, der ikke er forsørgere, betyder det en reduktion af deres forsørgelsesgrundlag fra i dag på 17.355 kr. til 10.500 kr. om måneden.
”Vi står altså med tusinder af syge, der mister rigtig mange penge efter fem måneder. Det er altså en voldsom forringelse i forhold til både de nuværende regler, der fastsætter et loft på 52 uger, samt regeringens udspil”, siger Bente Sorgenfrey.
Aftalen indebærer som en positiv forbedring, at varighedsbegrænsningen fjernes helt – og at syge ikke længere kan tvinges til bestemte behandlingsformer. Begge dele er klare fremskridt, mener FTF.
 
FAKTA: Ny aftale om sygedagpenge
Den nye aftale medfører, at "3 ud af 4 forventes at fortsætte på normale sygedagpenge efter fem måneder, mens 1 ud af 4 kommer på en ydelse, som svarer til kontanthjælp, som dog er uafhængig af ægtefælles indkomst og eventuel formue", skriver Beskæftigelsesministeriet i en email sendt til Avisen.dk.
Tal nedenfor viser antal personer, der efter Beskæftigelsesministeriets skøn vil påbegynde et jobafklaringsforløb eller blive forlænget efter den nye aftale er trådt i kraft.
Efter fem måneder vil 64.300 mennesker på sygedagpenge formentlig blive tilkendt flg. ydelse:
– 14.700 vil efter fem måneder komme på et jobafklaringsforløb og derfor modtage en ydelse, som svarer til kontanthjælp.
– 49.600 vil få forlænget deres sygedagpenge.
I alt: 64.300 personer.
Kilde: Beskæftigelsesministeriet.

Flere rammes
Rapporten fra det tværministerielle udvalg, der blev offentliggjort sammen med regeringens udspil, skønnede 9.300 på den kontanthjælpslignende ydelse. Nu skønner ministeriet 14.700. Det giver en difference på 5.400.
Læs Dansk Socialrådgiverforenings artikel om den ny aftale.