FTF har modtaget udkast til lovforslag om midlertidig arbejdsmarkedsydelse, målretning ad danskundervisning i høring og har følgende bemærkninger:
FTF anerkender, at der er truffet politisk aftale om etablering af midlertidig arbejdsmarkedsydelse til ledige, der har mistet retten til dagpenge pga. udløb af dagpengeperiode og udløb af ret til særlig uddannelsesydelse ved udgangen af 2013.
Problemet med udfald af dagpengeperioden er nu løst indtil 2016, men vil herefter blusse op igen, hvis ikke der træffes mere langsigtede foranstaltninger. Der er behov for, at Regeringen evt. med afsæt i en kommende dagpengekommission skaber et robust og solidt dagpengesystem, der giver lønmodtagerne en rimelig social sikkerhed i en usikker tid, hvor beskæftigelse og konjunkturer er uforudsigelig.
Lønmodtagerne i Danmark accepterer i forvejen korte opsigelsesvarsler og et fleksibelt arbejdsmarked. Prisen er, at det sociale sikkerhedsnet i form af dagpenge må være i orden. Det skal løses også efter 2016, bl.a. ved bedre genoptjeningsmuligheder.
FTF kan generelt bakke op om lovforslaget om den midlertidige arbejdsmarkedsydelse og er tilfreds med de administrative løsninger, der fundet i forhold til overgang til dagpenge og særlig uddannelsesydelse til midlertidig arbejdsmarkedsydelse.
Det skal dog påpeges, at vejledningsforpligtelsen i kommunerne overfor borgere der modtager særlig uddannelsesydelse, og som skal ansøge om midlertidig arbejdsmarkedsydelse, skal være meget præcis, ellers kan borgere miste afgørende rettigheder. Her må det professionelle vejledningsansvar hos kommunerne gøres gældende inkl. erstatningspligt overfor borgere, der ikke har modtaget personlig vejledning.

I forhold til finansieringen har FTF følgende kommentarer:

 • Det er ikke rimeligt, at LBR-midlerne bortskæres helt i 2014. Andre puljer må kunne medfinansiere i højere grad så der også bliver penge til LBR i 2014.
 • Målretning af danskundervisningen vil blive fulgt nøje
 • Medfinansieringen fra Fonden for forebyggelse og fastholdelse må ikke føre til at Fondens formål bliver for generelt. Det foreslås derfor, at formålet med Fonden ændres moderat jf. bemærkningerne 2.6.1.1 punkt 2) så bestemmelsen fremover hedder: Indsatser, der bidrager til at fastholde seniorer samt medarbejdere med nedsat arbejdsevne eller bidrager til hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet.
 • Det bør overvejes om personer, der kun modtager 60 % af højeste dagpenge, og som er berettiget til seniorjob i 2014 og 2015, også skal bibeholde denne ret. Det vil betyde, at denne gruppe kunne knyttes tættere til arbejdsmarkedet.
 • I forhold til vilkår for modtagelse af og overgang til arbejdsmarkedsydelse vil FTF pege på:
 • Der mangler hjemmel til at kræve automatisk fuldtidsforsikring af personer med arbejdsmarkedsydelse
 • Rådighedsbestemmelserne i forhold til fuldtid bør tage højde for personer med helbredsproblemer
 • Der bør indføres dispensationsordning for 21 dages reglen for medlemskab af a-kasse i forhold til arbejdsmarkedsydelse
 • Ferie bør kunne optjenes pba. særlig uddannelsesydelse såvel som andre ydelser
 • Ferie bør kunne afholdes med arbejdsmarkedsydelse uden rådighedspligt, stedet for at skift ydelse til feriedagpenge (forenkling).
 • Ligesom forbrug af supplerende dagpenge og konto med overskydende timer nulstilles ved overgang til arbejdsmarkedsydelse bør timer med selvstændig bibeskæftigelse også nulstilles.