Partnerskaber mellem offentlige og private virksomheder (OPP) skal udbredes. Det mener FTF, er er hovedorganisation for 450.000  offentligt og privat ansatte. FTF hilser på den baggrund den nye OPP-rapport fra fem store pensionsselskaber velkommen. Rapporten beskriver mulighederne inden for OPP, og den konkluderer, at pensionsselskaberne ikke skal have så meget i afkast fra investeringer i offentlig infrastruktur, som hidtil udmeldt.

FTF ser partnerskaber mellem offentlige og private som en oplagt vej at gå for at finde nye veje til vækst og forbedre produktiviteten i en krisetid.
”Det er vigtigt, at vi får skabt debat om mulighederne for, at de store formuer i pensionskasserne kan medvirke til at skabe vækst og beskæftigelse gennem OPP-projekter  i samfundsrelevante projekter”, siger FTFs formand, Bente Sorgenfrey.
Må ikke gøre det dyrere for borgerne
Forudsætningen for at bruge OPP-modellen, er at den ikke giver større omkostninger for den offentlige sektor og dermed for skatteborgerne, understreger hun. Mange faktorer påvirker økonomien ved OPP-projekter, fx forskellen på forrentningen af lån for hhv. offentlige og private investeringer – eksperterne diskuterer ivrigt problemstillingen.
Derfor mener FTF, at der er behov for at få afdækket muligheder og barrierer for at igangsætte OPP projekter i Danmark. Netop for at sikre, at borgerne ikke betaler for meget til OPP-projekter, støtter FTF anbefalingen i rapporten om, at oprette et økonomisk kompetencecenter for offentlige bygge og anlægsprojekter.

"Det er en god ide at styrke den offentlige bygherrerolle, gennem bl.a. rådgivning af kommuner og regioner, der gennemfører OPP-projekter. Et center vil også kunne indsamle erfaringer med OPP-projekter og på den måde løbende styrke de offentlige myndigheders rolle som bygherre", siger Bente Sorgenfrey.