De ansatte skal i langt højere grad med i udviklingen af virksomhederne i EU. Information og høring af de ansatte er ikke mindst vigtig under kriser, hvor forhold i virksomhederne ændres. Men udvikling af de ansatte gennem uddannelse hører også til noget af det, der kan styrke både virksomheder og ansatte, og gøre dem bedre egnene til at opfylde nye krav under omstruktureringer og ændringer i virksomheder.

Med en henstilling til EU-Kommissionen lægger Europa-Parlamentet op til, at EU gør langt mere for at informere og høre de ansatte og foregribe og styre omstruktureringer. Henstillingen blev vedtaget med overvældende flertal på ugens samling i Europa-Parlamentet i Strasbourg. Det er det måske mest vidtgående forslag, der endnu er set i EU i retning af at give ansatte større rettigheder og beskyttelse og aktivt deltage i udviklingen af virksomheder i EU.
Socialdemokraternes Ole Christensen siger da også, at forslaget er markant. Selv om det måske ikke vil ændre så meget i Danmark, hvor der er information og høring og uddannelsesaftaler, så vil det hjælpe ansatte i en række lande, der ikke har noget, der ligner at dansk arbejdsmarked.
Det er i sådanne situationer, vi kan hjælpe ansatte først og fremmest i andre lande. Vi hører hele tiden, hvordan der bliver indgreb på arbejdsmarkeder, og virksomheder ændrer arbejdsforhold og fyrer, uden de ansatte er blevet hørt eller taget med på råd. At der var et så stort flertal for forslaget, det viser, at der er bred enighed i Europa om, at der er problemer med, at beslutninger bliver taget hen over hovederne på ansatte, siger Ole Christensen.
Forslaget blev vedtaget med 503 stemmer for mod 107 imod. Parlamentet benytter sig af Lissabon-traktatens ny mulighed for, at det kan anmode EU-Kommissionen om at stille et forslag. Hidtil har Kommissionen holdt sig tilbage med at komme med generelle forslag om information og høring ud over i multinationale selskaber. Med Lissabon-traktaten skal Kommissionen nu begrunde, hvis den ikke følger Parlamentets opfordring.

Derfor er det helt afgørende, at der var et så stort flertal bag det. Nu er der virkelig et pres, siger Ole Christensen.
Lang række forslag til forbedring af ansattes forhold
Forslaget fra Parlamentet tager en lang række forhold op på virksomhederne og lægger op til samarbejde ikke kun i virksomhederne, men også med omgivelserne som de offentlige myndigheder og uddannelsesinstitutioner.

Kilde: fagligt.eu