Danske fagforeninger har i dag fået Arbejdsrettens ord for, at de fortsat må konflikte overfor arbejdsgivere med overenskomst til anden side.  Det er netop blevet fastslået i Arbejdsretten i sagen om fagforeningen 3F’s konflikt mod restaurant Vejlegården.
Sagen er så principiel, at hele tre højesteretsdommere afgjorde sagen. Kristelig Arbejdsgiverforening sendte sagen i Arbejdsretten for at få kendt 3F’s konfliktmetoder ulovlige og for at få Arbejdsretten til at forbyde blokader, hvis virksomheden i forvejen har tegnet en overenskomst.

Gode overenskomster skal ikke udhules
Formand for FTF, Bente Sorgenfrey, ser det som en meget glædelig og vigtig dag for fagbevægelsen i Danmark. Retten til at konflikte er en grundsten i dansk arbejdsret, pointerer hun.
”Retten til at konflikte og sympatikonflikte giver lønmodtagerne mulighed for at kæmpe for ordentlige løn- og arbejdsvilkår. De vilkår, som danske lønmodtagere er sikret i form af velerhvervede overenskomster gennem mange år, skal ikke udhules af nye discountoverenskomster på ringere vilkår”, siger Bente Sorgenfrey.

Værn mod social dumping
Arbejdsrettens dom ser hun som et værn mod social dumping. Den vil være med til at sikre ordentlige løn- og arbejdsvilkår i Danmark fremover, mener hun.
”Vi er særdeles tilfredse med dommen. Arbejdsretten har igen fastslået et meget væsentligt og principielt synspunkt – nemlig, at man godt må slås for sine faglige rettigheder. Den fagforening, der har de bedste overenskomstmæssige aftaler, skal også have lov til at kæmpe for at fastholde de gode løn- og ansættelsesvilkår”, siger Bente Sorgenfrey.