Holdbarhed – ikke kun økonomisk, men også økologisk – er det nye kodeord for den nordiske fagbevægelse.
På en kongres i dag i Ålesund i Norge diskuterede den samlede nordiske fagbevægelse, hvordan den i fællesskab kan gå mere aktivt ind i kampen for mere bæredygtighed.
Den nordiske fagbevægelse, der er samlet i den fælles organisation NFS (Nordens Faglige Sammenslutning), er nordens største organisation med tilsammen næsten ni millioner medlemmer.
NFS og de nordiske landes faglige hovedorganisationer vil fortsætte sit arbejde for flere job og bevarelse af den nordiske model på arbejdsmarkedet, men besluttede i dag at man også vil gøre en forskel i forsøget på stoppe jordens klimakrise.
På et styrelsesmøde i forlængelse af kongressens debatter vedtog NFS en slutdeklaration, hvor det blandt andet hedder, at "arbejdsmarkeds parter bør arbejde for at mindske udslip og sikre energi- og ressourceeffektivitet til gavn for virksomheder, mennesker og økosystem".
Slutdeklaration kan læses på NFS’ hjemmeside

Fagbevægelsen kan have større effekt end videnskaben
Netop arbejdsmarkedets parter kan gøre en stor forskel i forhold til at overbevise politikere og borgere, mener den svenske klimaforsker Johan Rockström:
"Videnskaben er faktisk den dårligste budbringer. Fagbevægelsen kan have større effekt på klimadagsordenen end videnskaben. De kan være den overraskende budbringer til borgerne", sagde han.
Rockström viste med empiriske data, hvordan verden og miljøet faktisk med succes har kaperet og tilpasset sig hele den industrielle revolution fra slutningen af 1800-tallet og frem til 1980’erne.
Men også hvordan miljøets bæreevne over de sidste 30 år er blevet overskredet, så man nu ser en samtidig krise på mange områder med global opvarmning, overfiskning, hyppige naturkatastrofer, skovrydning, ørkendannelse, nedsmeltning af Arktis og for høje udslip af metan og CO2.

Rockströms konstaterede, at der ikke længere kun var brug for små, gradvise ændringer, men for en radikal omstilling til bæredygtig produktion. Og han anbefalede, at fagbevægelsen arbejder for at øge landenes omstillingsevne og sociale robusthed i samarbejde med virksomhederne.
Lønmodtagerne kan skabe innovation og grøn vækst
Den norske samarbejdsminister og ordførende for Nordisk Ministerråd, Rigmor Aasrud, deltog i topmødet. Hun inviterede også fagbevægelsen ind i miljøkampen. Ministeren understregede, at der i høj grad er brug for samarbejde mellem regeringerne og arbejdsmarkedets parter, hvis det skal lykkes på samme tid at løse miljøkrisen og den økonomisk krise.
Hun opfordrede fagbevægelsen til ikke stirre sig blind på jobvækst alene, selv om medlemmerne er mest optaget af få job lige nu. Rigmor Aasrud pegede også på "grøn vækst" som en fælles opgave, hvor lønmodtagerne kan gøre en meget konkret forskel ved at bidrage til innovation på arbejdspladserne.
FTF er medlem af NFS – lige som både LO Danmark og AC – og FTF tilsluttede sig onsdag sluterklæringen.
FTF’s formand, Bente Sorgenfrey, siger:
"Danmark er som det meste af verden i en økonomisk krise, hvor det vigtigste for fagbevægelsen er at få skabt nye job. Men vi må blive bedre til at flette formålene sammen, så vi ikke kun jagter økonomisk og social holdbarhed, men også miljømæssig holdbarhed".