Pædagoger, sygeplejersker, bygningskonstruktører og andre FTF-grupper med et helt nyt eksamensbevis har i 2012 haft mulighed for at få ekstra praktik og uddannelse i jagten på det første job.
Trainee-forløbet er resultatet af regeringens og Enhedslistens aftale om finansloven for i år. Der er derfor afsat et tocifret millionbeløb til trainee-ordningen – blandt andet på FTF-området.
Målet er at give den enkelte endnu flere kompetencer, og det kan der være brug for, selv om sidste eksamen lige er bestået.
Gode erfaringer blandt pædagoger
På pædagogområdet har BUPL’s a-kasse Sjælland udviklet et 10-ugers forløb, der både består  af uddannelse og praktik. Det fortæller Lars Vedel. Han er teamkoordinator i BUPL’s a-kasse Sjælland.
"Det har virket. Vi har haft cirka 40 pædagoger igennem trainee-forløbet, og flere har fået arbejde. Enten en fuldtidsstilling eller som vikar," siger Lars Vedel.
Han mangler endnu de endelige tal, men er ikke i tvivl om, at den nye ordning virker. Og det er forskellige grupper af ledige pædagoger, der har fået noget ud af ordningen.
"Det er både helt nyuddannede, men også ledige der har søgt job i længere tid", siger teamkoordinatoren.
Indsatsen er næsten skræddersyet
At det har været en succes skyldes ifølge Lars Vedel, at a-kasser og fagforeninger kan målrette indsatsen i forhold til pædagoger for BUPL’s vedkommende. Et trainee-forløb opleves som mere nærværende og målrettet.
"Det har jobcentrene svært ved. Vi kan bedre tilpasse indsatsen," tilføjer han.
Sammen med University College Sjælland har BUPL lavet et forløb med tre ugers undervisning, fire uger i virksomhedspraktik og tre ugers undervisning, hvor der blev samlet op på erfaringerne.
"Vi kunne se, at pædagogerne virkelig mærkede, hvordan det var, at de kunne gøre en forskel. Det var ikke som praktikken i uddannelsen. Her var de ikke studerende, men kunne præsentere sig som en ekstra hånd," siger Lars Vedel.
Efterlyser flere tiltag
FTF er hovedorganisation for 450.000 privat og offentligt ansatte. FTF ser gerne flere tiltag med en særlig indsats til ledige nyuddannede. Trainee-ordningen er et godt eksempel på en målrettet indsats, der virker.

På samme måde kan ledige lærere for eksempel få uddannelse i ledelse af klasser eller musiske fag. Andre kan tage et ekstra kursus i brug af smartboard (interaktive tavler). FTF koordinerer indsatsen, og der er sat penge af til 1.000 forløb på FTF’s område.
De foreløbige erfaringer er så gode, at FTF håber, at regeringen i den kommende ungepakke vil overveje at udbygge mulighederne ved også at indføre en ordning med videnpiloter på FTF-området. Her kan nyuddannede ledige med kort og mellemlang videregående uddannelse lave et konkret projekt på virksomheder.
Videnpilot-forløbet er i dag forbeholdt ledige med lange videregående uddannelse, men FTF foreslår, at regeringen udbreder den.